پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME4 -مقاله مکانیک سیالات : توربو جت وتحليل سرعت، فشار، دما و چگالي اجزاي آن توسط نرم افزار ANSYS

کد محصول: me4

فرمت فایل: word

تعداد صفحات : 140 صفحه

قیمت : 22000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

موتورھاي جت یكي از موتورھاي حرارتي درون سوز است كه عمل تبدیل انرژیھا به یكدیگر در داخل موتور صورت گرفته و قدرت تولیدمي كند به طور خیلي ساده موتور جت را مي توان مانند یك سیستم دانست كه از یك طرف ھواوارد مي شود و سپس این ھوا بامقداري سوخت تركیب شده و مي سوزد و بالاخره به صورت گازھایي كه داراي سرعت زیادي ھستند از طرف دیگر خارج مي گردد.

در حقیقت با این كار به ھواي عبوري از سیستم شتاب داده مي شود وچون داراي جرم است یك نیرو در جھت عقب تولید مي شود طبق قانون سوم نیوتن عمل و عكس العمل نیرویي مساوي ولي در جھت مخالف به سمت جلو تولید مي گویند (Thrust) مي گردد كه این نیرو را نیروي جلو برنده ا ختلاف موتورھاي جت و پیستوني ملخ دار در این است كه در ملخ به مقدار زیادي ھوا شتاب كمي داده مي شود .ولي در موتورھاي جت به مقدار كمي ھوا شتاب زیادي داده مي شود و نیروي جلو برنده ناشي از ھر كدام از آنھا سبب حركت ھواپیما مي شود.

طرح مجراي ورودي ھوا در موتورھاي جت توربین دار نقش بسزایي داشته و تاثیر مھمي بر كارایي موتور دارد و وظیفه آن كنترل مقدار ھواي ورودي به موتور در شرایط مختلف ھواپیما(ارتفاعات ,سرعت و شرایط جوي گوناگون)مي باشد .در صورتي كه سرعت ھواپیما كمتر از سرعت صوت باشد مجراي ورودي ھوا واگرا(Divergent ) و در صورتي كه سرعت ھواپیما از سرعت صوت بیشتر باشد مجرا به شكل ھمگرا – واگرا(Convergent - Divergent Duct) ساخته مي شود تابتواند سرعت ھوا را كاھش داده فشار آن را افزایش دھد.

فصل اول : تاریخچه توربوجت

فصل دوم : اصول و کارکرد موتورهایجت

فصل سوم : انواع موتورهایجت

1-3 .     موتورهایبدون قطعات گردان

2-3.     موتورهایجت با قطعات گردان

فصل چهارم : قسمت های اصلی توربوجت

 -1- 4    مجراي ورود

 - 2- 4    كمپرسور

 - 3- 4    محفظه احتراق

 - 4- 4    توربین

 - 5- 4    روتور و استاتور

  - 6- 4    معرفی  Airfoil

  - 7- 4    پس سوز

  - 8- 4    استارت موتورهایجت وتوربین

فصل پنجم : سیکل کاری موتورهایتوربین گازی جت

 - 1-5  سیكل توربین های گازي

 - 2-5  توربوجت

 - 3-5  توربوپراپ

فصل ششم : تغییرات دما و فشا ردر موتورهای توربین گازی

فصل هفتم : تحلیل فشارو سرعت و دما

Compressor - 1-6

Combustion Chamber - 2-6

 Turbine - 3-6

Nozzle -  4-6

منابع

فصلاول

تاریخچه توربوجت

    اولین موتور جت توسط دو شخص بطور ھمزمان ساخته شد. آقای فرانک ویتل ازبریتانیای کبیر(انگلستان)وآقای ھانس وان اوھین از آلمان که درسال م. 1930 بطورمستقل از یکدیگر اولین موتور جت را بطور ھمزمان ساختند.ویتل تفکرات اولیه اش از22 سال سابقه کاری در نیروی ھوایی رویال سرچشمه گرفت. بخاطر نوآوریش درسال 1932وھمچنین چاپ نوآوریش یک پاداش به او اعطا شد اما او انتظار توجه کمی داشت. ویتل در سال 1936 برای کار در کمپانی تحقیقی جت ھای قدرتمند فرا خوانده شدواقدام به توسعه کارھای مدلی موتور خود برای استفاده ی نظامی کرد. بعد از حل و فصل کردن بسیاری از مشکلات فنی سرانجام برگه ی پشتیبانی را در سال 1939 از دولت انگلیس دریافت کرد.

در این میان مھندس آلمانی ھانس وان اوھین مطالعات مستقل خود را در مورد پیشران جت در 1930 زمانی که دوره ی دکتری خودش را میگذارند,شروع کرد.در سال 1937 بتفصیل برای طراحی و ساخت یک موتور قوی و یک بدنه مناسب تلاش کرد و موتور او اولین موتور جتی بود که بعد از ساختن ھواپیمای ھینکل ھی 178 که ساخته ی خودش بود در 27 آگوست 1939 به پرواز درآمد.

درانگلیس, وزارت ھوا از آزمایش ویتل که موتورخود را بر روی ھواپیمایی که توسط گلاستر ساخته شده بود سوار کرده بود خیلی تحت تاثیرقرارگرفته بود. ھر چند سالھای زیادی طول کشید تا ھردو کشور ارزش موتورھای جت راتشخیص دھند اماھر دو آنھا درخواستی راجھت جت ھای قدرتمند جنگنده داشتند و نتیجه این که ھر دوی آنھا در جنگ جھانی دوم از این ھواپیماھا استفاده ی نظامی بردند. 

زمانی که موتور ویتل طراحی و ساخته شده بود شرکت جنرال الکتریک ھم در ایالات متحده پیشرفت ھایی حاصل کرده بود و ازموتور جدیدی در Bell P-59 Airacomet استفاده کرده بود.دیگر جت ھایی که در جنگ جھانی دوم  ( W.W.2 ) توسعه یافتند شامل Heinkel He  280 162    که به خوبی  Lockheed P-80 Shooting Star   بودند اشاره کرد.آلمان ھم طرح ھایی تدارک دید و حتی اجازه ی ساخت یک جت کامل خود ME 262  را در ژاپن در جریان جنگ داد.

 

موتورھاي جت یكي از موتورھاي حرارتي درون سوز است كه عمل تبدیل انرژیھا به یكدیگر در داخل موتور صورت گرفته و قدرت تولیدمي كند به طور خیلي ساده موتور جت را مي توان مانند یك سیستم دانست كه از یك طرف ھواوارد مي شود و سپس این ھوا بامقداري سوخت تركیب شده و مي سوزد و بالاخره به صورت گازھایي كه داراي سرعت زیادي ھستند از طرف دیگر خارج مي گردد.

در حقیقت با این كار به ھواي عبوري از سیستم شتاب داده مي شود وچون داراي جرم است یك نیرو در جھت عقب تولید مي شود طبق قانون سوم نیوتن عمل و عكس العمل نیرویي مساوي ولي در جھت مخالف به سمت جلو تولید مي گویند (Thrust) مي گردد كه این نیرو را نیروي جلو برنده ا ختلاف موتورھاي جت و پیستوني ملخ دار در این است كه در ملخ به مقدار زیادي ھوا شتاب كمي داده مي شود .ولي در موتورھاي جت به مقدار كمي ھوا شتاب زیادي داده مي شود و نیروي جلو برنده ناشي از ھر كدام از آنھا سبب حركت ھواپیما مي شود. 

                                                 شکل  1-2

شاید ساده ترین مثال در این مورد بادكنك پر از بادي باشد كه دھانه آن باز شده و در ھوا رھا مي گردد و خروج ھواي فشرده از آن و عكس العمل ناشي از این كار بادكنك را در جھت دیگر ھدایت مي كند و یا مثلا چرخیدن فواره آب پاش در اثر عكس العمل ناشي از خروج آب از آن 

                                            شکل 2-2 :   چرخش فواره در اثر عكس العمل خروج آب

كلمه  جت   jet    به معني بیرون فرستادن سیالات مایعات یا گازھا از یك مجراي معین با سرعت خیلي زیاد بوده و عكس العمل در حقیقت یك پدیده داخلي است .بدین معني كه علت تولید نیروي عكس (Jet Reaction) این كار یا العمل، برخورد سیالات با اتمسفر نیست بلكه به سبب شتاب دادن به جریان سیالي است كه به مجرا داخل شده و از خروجي با سرعت خیلي زیاد خارج مي گردد این نیروي جلو برنده متناسب با جرم گازھاي خروجي از موتور وسرعتي است كه به این گازھا داده مي شود.

 پروژه پایانی ومقاله کارشناسی مکانیک سیالات با موضوع  توربو جت وتحليل سرعت، فشار، دما و چگالي اجزاي آن توسط نرم افزار ANSYS

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#7 امین در تاریخ: چ 26 مهر 1396 ، ساعت 01:07 ب ظ
ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم.این پروژه فقط شامل فایل ورد هست یا فایل سیو نرم افزار هم هست؟
نقل قول
 
 
#6 پارس_پروژه در تاریخ: چ 26 مهر 1396 ، ساعت 10:07 ق ظ
نقل قول از امین:
سلام.میخواستم بدونم باکدوم نرم افزار انسیس تحلیل صورت گرفته؟

سلام
Ansys v12
نقل قول
 
 
#5 امین در تاریخ: چ 26 مهر 1396 ، ساعت 10:07 ق ظ
سلام.میخواستم بدونم باکدوم نرم افزار انسیس تحلیل صورت گرفته؟
نقل قول
 
 
#4 shahriar در تاریخ: ش 20 شهریور 1395 ، ساعت 08:06 ب ظ
با سلام.فایل نرم افزار و محتسبات و تنظیمات انسیس هم داره؟ اگه ممکنه یک عکس ازش ببینم.
نقل قول
 
 
#3 meghdad در تاریخ: د 06 بهمن 1393 ، ساعت 04:11 ب ظ
me4
نقل قول
 
 
#2 fred در تاریخ: ی 04 آبان 1393 ، ساعت 07:08 ب ظ
با سلام
لطفا تصویری از تحلیل را برای من ایمیل کنید
در چکیده هیچ اشاره ای به تحلیل نشده است
نقل قول
 
 
#1 mhd.official در تاریخ: د 28 مهر 1393 ، ساعت 12:07 ق ظ
salam ax az model tahlilshode mikhastam mamnoon
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید