پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SAN7-تخصيص قابليت اطمينان به اجزاي مختلف يک سيستم با استفاده از توزيع­هاي آماري با رويکرد نرخ خرابي

کد محصول SAN7

81 صفحه فایل وورد

15000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکيده

در اين پايان­نامه به ارائه مدلي براي تخصيص قابليت اطمينان محصولات متشكل از اجزاء و ساختارهاي متفاوت با توجه به مسائل اقتصادي و فني مي­پردازيم. در اين­جا نوع ارتباط اجزاء با يكديگر را به صورت متوالي، موازي، آماده به کار فرض مي­كنيم و با استفاده از توزيع­هاي آماري قابليت اطمينان اجزاء را مدلسازي مي­كنيم. در ابتدا به معرفي قابليت اطمينان و روش­هاي بهسازي زمينه­هاي كاربرد آن مي­پردازيم، سپس توزيع­هاي احتمالي گسته و پيوسته را معرفي نموده و قابليت اطمينان را براي هر توزيع حساب مي­كنيم. و در مرحله اصلي با در نظر گرفتن مدل ساختاري محصول در تركيب اجزاء آن به صورت متوالي ، موازي و يا آماده به کار فرمولي جهت محاسبه قابليت اطمينان آن براي هر حالت بدست آورده و با در نظر گرفتن درصد وزني براي  جزء تعميم مي­دهيم و با ارائه مثالي عملي قابليت اطمينان بدست آمده در هر حالت را با هم مقايسه مي­كنيم. در نهايت با توجه به هزينه ساخت محصول در زمينه­هاي كاربرد آن ساختار بهينه براي توليد محصول انتخاب مي­شود.

واژه­هاي كليدي: قابليت اطمينان، توزيع­هاي آماري، متوالي، موازي، آماده به كار

 

فهرست مطالب

 

1. فصل اوّل                       کليات تحقيق... 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 تاريخچه. 2

1-3 تعريف مسأله. 3

1-4 اهميت و ضرورت انجام كار 4

1-5 روند ارائه مطالب... 4

2. فصل دوم                     معرفي قابليت اطمينان.. 6

2-1 مقدمه. 7

2-2 معيارها و شاخص­هاي قابليت اطمينان.. 7

2-3 مهندسي قابليت اطمينان.. 8

2-4 شاخص کلاسيک قابليت اطمينان.. 8

2-5 قابليت اطمينان و دسترس­پذيري.. 11

2-6قابليت اطمينان مطلق و نسبي.. 12

2-7روش­هاي ارزيابي قابليت اطمينان.. 12

2-8 شكل تابع­هاي قابليت اطمينان.. 13

2-9 بهسازي قابليت اطمينان.. 15

2-10 طراحي سيستم با نگرش دستيابي به قابليت اطمينان.. 18

2-11بررسي اقتصادي قابليت اطمينان.. 21

2-12 اطلاعات قابليت اطمينان.. 24

2-13 مطالعه روند بهبود قابليت اطمينان.. 26

3. فصل سوّم                     تخصيص قابليت اطمينان به اجزاي مختلف سـيستم با   استفاده از توزيع­هاي آماري با رويکرد نرخ خرابی... 28

3-1مقدمه. 29

3-2سيستم­هاي با شبكة متوالي.. 29

3-3 قابليت اطمينان در سيستم­هاي سري.. 30

3-3-1 سيستم­هاي سري غير قابل تغيير. 30

3-3-2 سيستم­هاي سري قابل تعمير. 31

3-4سيستم­هاي با شبكه موازي.. 36

3-4-1 سيستم­هاي موازي غير قابل تعمير. 37

3-4-2سيستم­هاي موازي قابل تعمير. 39

3-5سيستم­هاي با عضو­هاي آماده به كار 43

3-6تبديل وضعيت كامل و بدون نقص.... 44

3-6-2 سيستم با n عضو آماده به كار 45

3-7تبديل حالت با احتمال نقص 47

3-8توزيع نمائي.. 50

3-9توزيع نرمال: 52

3-10توزيع وايبال.. 56

3-11توزيع گاما 61

3-12توزيع مقادير فرين: 64

3-13توزيع لگ نرمال: 65

3-14توزيع پواسون.. 67

3-15استخراج تابع توزيع پواسون.. 68

3-16توزيع دو جملهاي.. 69

4. فصل چهارم                       تجزيه و تحليل يافته­های تحقيق... 71

4-1مقدمه. 72

4-2اهميت مدل ارائه شده 72

4- 3بررسی نتايج به دست آمده 72

4-4 پيشنهاداتی برای ادامة تحقيق.. 73

4-5 منابع و مأخذ. 74

 

 

فهرست اشکال

شکل ‏2‑1 مقادير قطعي بار و مقاومت. 9

شکل ‏2‑2 مقدار احتمالي  همراه با مقدار قطعي . 10

شکل ‏2‑3 مقادير احتمالي  و. 11

‏2‑4 نمونه اي از تغييرات آهنگ وقوع خطر بر حسب سن كاركرد براي قطعات الكترونيكي.. 14

شکل ‏2‑5 نمونه تغييرات آهنگ وقوع خطر بر حسب سن كاركرد براي قطعات مكانيكي.. 15

شکل‏2‑6نمودار مفهومي مراحل در طراحي سيستم. 19

شکل ‏2‑7 هزينة نسبي در بهسازي قابليت  اطمينان.. 22

شکل ‏2‑8 هزينه دستيابي قابليت اطمينان و ارزش حاصل از آن. 23

شکل ‏2‑9 قابليت اطمينان و هزينه­هاي کلي سيستم.. 24

شکل ‏3‑1 سيستم با دو عضو متوالي.. 30

شکل ‏3‑2 تغييرات قابليت اطمينان نسبت به تعداد ترکيب­هاي سري.. 31

شکل ‏3‑3 تاثير تعداد اجزاء سيستم بر قابليت اطمينان. 35

شکل ‏3‑4 دو سيستم موازي.. 36

شکل ‏3‑5 مدل ارزيابي دو عنصر موازي.. 38

شکل ‏3‑6تغييرات قابليت اطمينان سيستم ها بر حسب تغييرات m ترکيب موازي.. 39

شکل ‏3‑7 بهبود قابليت اطمينان در اثر تعداد عضوهاي موازي.. 42

شکل ‏3‑8 ساده­ترين سيستم با عضوهاي آماده كار 44

شکل ‏3‑9 توابع قابليت اطمينان توزيع نمايي.. 51

شکل ‏3‑10 تابع نرخ خرابي به ازای ................................ 54

شکل ‏3‑11تابع چگالي احتمال.. 55

شکل ‏3‑12تابع توزيع تجمعي نرمال.. 55

شکل ‏3‑13آهنگ وقوع خطر توزيع نرمال.. 55

شکل ‏3‑14 تابع هاي قابليت اطمينان وايبال.. 58

شکل ‏3‑15توابع قابليت اطمينان توزيع گاما. 62

شکل ‏3‑16-زمان غيرقابل استفاده بودن(کامل شدن خوردگی)دارای توزيع مقادير فرين میباشد. 64

شکل ‏3‑17-توزيع احتمالی لگ نرمال به صورت.................... 66

 

 

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید