پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

SAN7-تخصيص قابليت اطمينان به اجزاي مختلف يک سيستم با استفاده از توزيع­هاي آماري با رويکرد نرخ خرابي

کد محصول SAN7

81 صفحه فایل وورد

15000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکيده

در اين پايان­نامه به ارائه مدلي براي تخصيص قابليت اطمينان محصولات متشكل از اجزاء و ساختارهاي متفاوت با توجه به مسائل اقتصادي و فني مي­پردازيم. در اين­جا نوع ارتباط اجزاء با يكديگر را به صورت متوالي، موازي، آماده به کار فرض مي­كنيم و با استفاده از توزيع­هاي آماري قابليت اطمينان اجزاء را مدلسازي مي­كنيم. در ابتدا به معرفي قابليت اطمينان و روش­هاي بهسازي زمينه­هاي كاربرد آن مي­پردازيم، سپس توزيع­هاي احتمالي گسته و پيوسته را معرفي نموده و قابليت اطمينان را براي هر توزيع حساب مي­كنيم. و در مرحله اصلي با در نظر گرفتن مدل ساختاري محصول در تركيب اجزاء آن به صورت متوالي ، موازي و يا آماده به کار فرمولي جهت محاسبه قابليت اطمينان آن براي هر حالت بدست آورده و با در نظر گرفتن درصد وزني براي  جزء تعميم مي­دهيم و با ارائه مثالي عملي قابليت اطمينان بدست آمده در هر حالت را با هم مقايسه مي­كنيم. در نهايت با توجه به هزينه ساخت محصول در زمينه­هاي كاربرد آن ساختار بهينه براي توليد محصول انتخاب مي­شود.

واژه­هاي كليدي: قابليت اطمينان، توزيع­هاي آماري، متوالي، موازي، آماده به كار

 

فهرست مطالب

 

1. فصل اوّل                       کليات تحقيق... 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 تاريخچه. 2

1-3 تعريف مسأله. 3

1-4 اهميت و ضرورت انجام كار 4

1-5 روند ارائه مطالب... 4

2. فصل دوم                     معرفي قابليت اطمينان.. 6

2-1 مقدمه. 7

2-2 معيارها و شاخص­هاي قابليت اطمينان.. 7

2-3 مهندسي قابليت اطمينان.. 8

2-4 شاخص کلاسيک قابليت اطمينان.. 8

2-5 قابليت اطمينان و دسترس­پذيري.. 11

2-6قابليت اطمينان مطلق و نسبي.. 12

2-7روش­هاي ارزيابي قابليت اطمينان.. 12

2-8 شكل تابع­هاي قابليت اطمينان.. 13

2-9 بهسازي قابليت اطمينان.. 15

2-10 طراحي سيستم با نگرش دستيابي به قابليت اطمينان.. 18

2-11بررسي اقتصادي قابليت اطمينان.. 21

2-12 اطلاعات قابليت اطمينان.. 24

2-13 مطالعه روند بهبود قابليت اطمينان.. 26

3. فصل سوّم                     تخصيص قابليت اطمينان به اجزاي مختلف سـيستم با   استفاده از توزيع­هاي آماري با رويکرد نرخ خرابی... 28

3-1مقدمه. 29

3-2سيستم­هاي با شبكة متوالي.. 29

3-3 قابليت اطمينان در سيستم­هاي سري.. 30

3-3-1 سيستم­هاي سري غير قابل تغيير. 30

3-3-2 سيستم­هاي سري قابل تعمير. 31

3-4سيستم­هاي با شبكه موازي.. 36

3-4-1 سيستم­هاي موازي غير قابل تعمير. 37

3-4-2سيستم­هاي موازي قابل تعمير. 39

3-5سيستم­هاي با عضو­هاي آماده به كار 43

3-6تبديل وضعيت كامل و بدون نقص.... 44

3-6-2 سيستم با n عضو آماده به كار 45

3-7تبديل حالت با احتمال نقص 47

3-8توزيع نمائي.. 50

3-9توزيع نرمال: 52

3-10توزيع وايبال.. 56

3-11توزيع گاما 61

3-12توزيع مقادير فرين: 64

3-13توزيع لگ نرمال: 65

3-14توزيع پواسون.. 67

3-15استخراج تابع توزيع پواسون.. 68

3-16توزيع دو جملهاي.. 69

4. فصل چهارم                       تجزيه و تحليل يافته­های تحقيق... 71

4-1مقدمه. 72

4-2اهميت مدل ارائه شده 72

4- 3بررسی نتايج به دست آمده 72

4-4 پيشنهاداتی برای ادامة تحقيق.. 73

4-5 منابع و مأخذ. 74

 

 

فهرست اشکال

شکل ‏2‑1 مقادير قطعي بار و مقاومت. 9

شکل ‏2‑2 مقدار احتمالي  همراه با مقدار قطعي . 10

شکل ‏2‑3 مقادير احتمالي  و. 11

‏2‑4 نمونه اي از تغييرات آهنگ وقوع خطر بر حسب سن كاركرد براي قطعات الكترونيكي.. 14

شکل ‏2‑5 نمونه تغييرات آهنگ وقوع خطر بر حسب سن كاركرد براي قطعات مكانيكي.. 15

شکل‏2‑6نمودار مفهومي مراحل در طراحي سيستم. 19

شکل ‏2‑7 هزينة نسبي در بهسازي قابليت  اطمينان.. 22

شکل ‏2‑8 هزينه دستيابي قابليت اطمينان و ارزش حاصل از آن. 23

شکل ‏2‑9 قابليت اطمينان و هزينه­هاي کلي سيستم.. 24

شکل ‏3‑1 سيستم با دو عضو متوالي.. 30

شکل ‏3‑2 تغييرات قابليت اطمينان نسبت به تعداد ترکيب­هاي سري.. 31

شکل ‏3‑3 تاثير تعداد اجزاء سيستم بر قابليت اطمينان. 35

شکل ‏3‑4 دو سيستم موازي.. 36

شکل ‏3‑5 مدل ارزيابي دو عنصر موازي.. 38

شکل ‏3‑6تغييرات قابليت اطمينان سيستم ها بر حسب تغييرات m ترکيب موازي.. 39

شکل ‏3‑7 بهبود قابليت اطمينان در اثر تعداد عضوهاي موازي.. 42

شکل ‏3‑8 ساده­ترين سيستم با عضوهاي آماده كار 44

شکل ‏3‑9 توابع قابليت اطمينان توزيع نمايي.. 51

شکل ‏3‑10 تابع نرخ خرابي به ازای ................................ 54

شکل ‏3‑11تابع چگالي احتمال.. 55

شکل ‏3‑12تابع توزيع تجمعي نرمال.. 55

شکل ‏3‑13آهنگ وقوع خطر توزيع نرمال.. 55

شکل ‏3‑14 تابع هاي قابليت اطمينان وايبال.. 58

شکل ‏3‑15توابع قابليت اطمينان توزيع گاما. 62

شکل ‏3‑16-زمان غيرقابل استفاده بودن(کامل شدن خوردگی)دارای توزيع مقادير فرين میباشد. 64

شکل ‏3‑17-توزيع احتمالی لگ نرمال به صورت.................... 66

 

 

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید