روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونگی ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مشاغل خدماتی عمومی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  • سال نشر: 2017 از نشریه SAGE
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  17 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی : 15 صفحه فایل WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 15000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده خستگی فیزیکی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  کد محصول: R108 قیمت فایل ترجمه شده:  ۳۱۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  خستگی فیزیکی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده: یافته های مطالعه NESDO عنوان انگلیسی: Physical Frailty and Cognitive Functioning in …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نقش میانجی توانایی دانشجویان در امتناع از مصرف الکل ، در رابطه ی بین بی اختیاری با مصرف بیش از حد الکل

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  کد محصول: R107 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نقش میانجی توانایی دانشجویان در امتناع از مصرف الکل ، در رابطه ی بین بی اختیاری با مصرف بیش از …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده دین، معنویت و سلامت روان

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  کد محصول: R106 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۷۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده : دین، معنویت و سلامت روان عنوان انگلیسی: Religion, Spirituality,and Mental Health چکیده فارسی: بحث های موجود در رشته های سلامت …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده دلبستگی به همتایان و هوش هیجانی کلاس به عنوان پیش بینی کننده سلامت روانی نوجوانان

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  کد محصول: R105 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ سال نشر: ۲۰۱۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  دلبستگی به همتایان و هوش هیجانی کلاس به عنوان پیش بینی کننده سلامت روانی نوجوانان: رویکرد چند مرحله ای. عنوان …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده روانشناسی مثلث تاریک صفات شخصیتی (نارسیسیسم، روان پریشی و مالیخولیا) و تمایل به آزار جنسی

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  کد محصول: R104 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده روانشناسی :  مثلث تاریک صفات شخصیتی (نارسیسیسم، روان پریشی و مالیخولیا) و تمایل به آزار جنسی عنوان انگلیسی: The Dark Triad …

مشاهده جزییات