روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده ویژگی های شخصیتی HEXACO، هوش فرهنگی و سازگاری دانشجویان بین المللی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

 • سال نشر: 2017 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  5 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  20000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه رابطه بین ویژگی ‌های شخصیتی، هوش فرهنگ شایستگی و صلاحیت

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

 • سال نشر: 2016 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  11000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استرس در محل کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار رانندگی پر مخاطره: نقش حالت عاطفی شغلی و تجربه رانندگی تاکسی

مقاله انگلیسی سال 2019

 • سال نشر: 2019
 • نام ناشر (پایگاه داده): الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF

مشاهده جزییات

مقالات انگلیسی ترجمه شده روانشناسی کار و سازمان ۲۰۲۳– ۲۰۲۲|مقالات انگلیسی روانشناسی مدیریت با ترجمه تخصصی

مقالات انگلیسی روانشناسی سازمانی با ترجمه تخصصی 2023-2022

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده روانشناسی کار-روانشناسی سازمانی روانشناسی صنعتی روانشناسی مدیریت با ترجمه تخصصی سال 2022 -2020 - 2021

مشاهده جزییات