روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R10 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک عنوان انگلیسی: Active behaviour change safety …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  کد محصول: R9 قیمت فایل ترجمه شده:  ۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۳ سال نشر: ۲۰۱۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۰ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن عنوان انگلیسی: Contributions of cognitive inflexibility to eating disorder …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده رابطه بین سبک های شخصیتی و وابستگی عاطفی در میان دانشجویان دانشگاه

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R8 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  رابطه بین سبک های شخصیتی و وابستگی عاطفی در میان دانشجویان دانشگاه عنوان انگلیسی: The Relationship between Identity Styles and …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R7 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۷۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری عنوان انگلیسی: Commitment Profiles, Job Satisfaction, and Behavioral Outcomes چکیده فارسی: تحقیق …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R6 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی عنوان انگلیسی: Social support and depression of adults with visual …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تاثیر بازی درمانی بر کودکان دارای علائم اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2007

  کد محصول: R5 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷ سال نشر: ۲۰۰۷ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۰   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  تاثیر بازی درمانی بر کودکان دارای علائم اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی عنوان انگلیسی: Play Therapy With Children Exhibiting Symptoms of …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مجرمان جنسی مسن : دو مورد غیر معمول

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: R4 قیمت فایل ترجمه شده:  ۹۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۳ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  مجرمان جنسی مسن : دو مورد غیر معمول عنوان انگلیسی: Elderly Sexual Offenders: Two Unusual Cases چکیده فارسی: هدف اصلی …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده شناسایی زودهنگام مهارت های زبانی و عملکرد اجتماعی در کودکان پیش دبستانی ناشنوا و کم شنوا

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R3 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  شناسایی زودهنگام مهارت های زبانی و عملکرد اجتماعی در کودکان پیش دبستانی ناشنوا و کم شنوا عنوان انگلیسی: Early identification: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده هشت قابلیت بزرگ: رویکرد معیارمحور برای اعتبار سنجی

مقالات انگلیسی ترجمه شده 2005

  کد محصول: R2 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ سال نشر: ۲۰۰۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۶  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  هشت قابلیت بزرگ: رویکرد معیارمحور برای اعتبار سنجی عنوان انگلیسی: The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation چکیده …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تغییرات ناشی از موسیقی درمانی بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به اضطراب دندانپزشکی

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

   کد محصول: R1 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  تغییرات ناشی از موسیقی درمانی بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به اضطراب دندانپزشکی عنوان انگلیسی: Changes induced by music therapy …

مشاهده جزییات