روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده تغییرات ناشی از موسیقی درمانی بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به اضطراب دندانپزشکی

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

   کد محصول: R1 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  تغییرات ناشی از موسیقی درمانی بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به اضطراب دندانپزشکی عنوان انگلیسی: Changes induced by music therapy …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: M562 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان عنوان انگلیسی: Development And Preliminary Psychometric Properties Of Teachers’ Organizational …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های کاری و سالخوردگی ناسالم

مقالات انگلیسی ترجمه شده 2005

  کد محصول: M225 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۰۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های کاری و سالخوردگی ناسالم عنوان انگلیسی: The role of job alienation …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده گرایش ها در مقایسه های اجتماعی

مقالات سال 2009 با ترجمه

  کد محصول: M163 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ سال نشر: ۲۰۰۹ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  گرایش ها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی عنوان انگلیسی: Biases in social comparisons: Optimism or pessimism …

مشاهده جزییات