روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده درمان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی ADHD و تحریک پذیری

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R15 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  درمان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی ADHD و تحریک پذیری : نتایج حاصل از مطالعه درمانی …

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رفتار میان فردی معلم و انگیزه دانش آموز در آموزش حرفه ایِ رقابت مبنا

مقاله بیس سال 2015

کد محصول: R14 قیمت فایل ترجمه شده:  (ترجمه مقاله موجود نمی باشد برای سفارش ترجمه تماس بگیرید) تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  —- عنوان فارسی: مقاله انگلیسی روانشناسی:  رفتار میان فردی معلم و انگیزه دانش آموز در آموزش حرفه ایِ رقابت مبنا (قابلیت محور) …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده کاهش آستانه شنوایی صداهای خالص در افراد افسرده مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

مقاله بیس انگلیسی 2010

  کد محصول: R13 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۰ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  کاهش آستانه شنوایی صداهای خالص در افراد افسرده مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه عنوان انگلیسی: Pure-tone auditory thresholds …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده یادگیری مادام العمر: کتابخانه زندان به عنوان پلی برای فعالیت

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R12 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۳۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  یادگیری مادام العمر: کتابخانه زندان به عنوان پلی برای فعالیت عنوان انگلیسی: Life Long Learning: The Prison Library As A …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده اعتبار سنجی مداخله کنترل فعال جهت کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: R11 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۳   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  اعتبار سنجی مداخله کنترل فعال جهت کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) عنوان انگلیسی: The validation of an active …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R10 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک عنوان انگلیسی: Active behaviour change safety …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  کد محصول: R9 قیمت فایل ترجمه شده:  ۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۳ سال نشر: ۲۰۱۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۰ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن عنوان انگلیسی: Contributions of cognitive inflexibility to eating disorder …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده رابطه بین سبک های شخصیتی و وابستگی عاطفی در میان دانشجویان دانشگاه

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R8 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  رابطه بین سبک های شخصیتی و وابستگی عاطفی در میان دانشجویان دانشگاه عنوان انگلیسی: The Relationship between Identity Styles and …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R7 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۷۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری عنوان انگلیسی: Commitment Profiles, Job Satisfaction, and Behavioral Outcomes چکیده فارسی: تحقیق …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R6 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی عنوان انگلیسی: Social support and depression of adults with visual …

مشاهده جزییات