روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R25 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۱۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۷  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه عنوان انگلیسی: The relationship between emotional …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده دلبستگی، عزت نفس و هوش هیجانی در بین بزرگسالان

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R24 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۴۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  دلبستگی، عزت نفس و هوش هیجانی در بین بزرگسالان عنوان انگلیسی: Adult Attachment, Self-esteem and Emotional Intelligence چکیده فارسی: در …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R23 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۳۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران: یک چارچوب پیشنهادی عنوان …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R22 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۳۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۹   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه عنوان انگلیسی: Emotional Intelligence: Reassessing the construct validity چکیده فارسی: این پژوهش …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده چالش‌های فن‌آوری همراه در آموزش جوانان

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R21 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  چالش‌های فن‌آوری همراه در آموزش جوانان عنوان انگلیسی: The challenges of the mobile technology in the young adult education چکیده …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده هوش هیجانی، رضایت از زندگی و فرسودگی در بین دانشجویان

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R20 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۳۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  هوش هیجانی، رضایت از زندگی و فرسودگی در بین دانشجویان عنوان انگلیسی: Emotional intelligence, satisfaction with life and burnout among …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ارتباط بین رضایت شغلی و تناسب شخصیت

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R19 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۶۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  آنچه که کارکنان در مورد شغل شان دوست ندارند: ارتباط بین رضایت شغلی و تناسب شخصیت (تیپ شخصیتی) عنوان انگلیسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده فرآیندهای خانواده، خانواده و مشکلات عاطفی و احساسی نوجوانی

مقاله بیس انگلیسی 2010

  کد محصول: R18 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۰ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  فرآیندهای خانواده، خانواده و مشکلات عاطفی و احساسی نوجوانی عنوان انگلیسی: The family processes, family content and adolescence emotional problems …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده قدردانی عاملی برای پیش بینی بهزیستی روان فراتر از پنج عامل بزرگ

مقالات سال 2009 با ترجمه

  کد محصول: R17 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۰۹ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  قدردانی عاملی برای پیش بینی بهزیستی روان فراتر از پنج عامل بزرگ عنوان انگلیسی: Gratitude predicts psychological well-being above the …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده رشد صفات شخصیت در پاسخ به تولد کودک: یک دیدگاه دونفری طولی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R16 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۶۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  رشد صفات شخصیت در پاسخ به تولد کودک: یک دیدگاه دونفری طولی عنوان انگلیسی: Development of personality traits in response …

مشاهده جزییات