روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده نظریه و تحقیق نئوپیاژه‌ای: ارتقاء عملکرد آموزشی برای مربیان بزرگسالان

مقاله بیس 2004

  کد محصول: R35 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۷۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ سال نشر: ۲۰۰۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نظریه و تحقیق نئوپیاژه‌ای: ارتقاء عملکرد آموزشی برای مربیان بزرگسالان عنوان انگلیسی: Neo-Piagetian Theory and Research: enhancing pedagogical practice for …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نشانه های استرس پس اززلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R34 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نشانه های استرس پس اززلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس عنوان انگلیسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

  کد محصول: R33 قیمت فایل ترجمه شده:  ۹۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۰۰ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی عنوان انگلیسی: Can the Media Create Public …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تکنیک‌های کم هزینه برای بهبود آموزش: استفاده از روانشناسی شناختی برای افزایش عملکرد آموزشی

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: R32 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  تکنیک‌های کم هزینه برای بهبود آموزش: استفاده از روانشناسی شناختی برای افزایش عملکرد آموزشی عنوان انگلیسی: Inexpensive techniques to improve …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده اختلال هماهنگی رشدی در کودکان

مقاله بیس انگلیسی 2010

  کد محصول: R31 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۳۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۰ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  اختلال هماهنگی رشدی در کودکان عنوان انگلیسی: DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER IN CHILDREN چکیده فارسی: در این مقاله، یک اختلال مهارت …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای

مقالات سال 2009 با ترجمه

  کد محصول: R30 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۳۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ سال نشر: ۲۰۰۹ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای عنوان انگلیسی: Creative self-efficacy: An intervention study چکیده فارسی: این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت بر …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده آمیختگی فکر-عمل: ساختار و ویژگی برای OCD

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R29 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۴۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  آمیختگی فکر-عمل: ساختار و ویژگی برای OCD عنوان انگلیسی: Thought–action fusion: Structure and specificity to OCD چکیده فارسی: در سطح …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سبک‌شهودی: روابط با سبک های محلی/ جهانی و کلامی/ بصری، جنسیت،و استدلال‌های خرافی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

  کد محصول: R28 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۶۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۱ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  سبک‌شهودی: روابط با سبکک های محلی/ جهانی و کلامی/ بصری، جنسیت،و استدلال‌های خرافی عنوان انگلیسی: The intuitive style: Relationships with …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R27 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند عنوان انگلیسی: Relationship between emotional intelligence and aggression: A systematic …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده هیپنوتیزم در درمان بیماران دارای اختلالات اضطراب

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R26 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  هیپنوتیزم در درمان بیماران دارای اختلالات اضطراب عنوان انگلیسی: Hypnosis in the Treatment of Patients with Anxiety Disorders چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات