روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده سازگاری، مقابله و منابع خانوادگی: والدین کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی و مشکلات رفتاری

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

 • سال نشر: 2013
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  19000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تاثیر مشخصات محیطی بر روی فعالیت جسمانی در میان نوجوانان چاق

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

 • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  15000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده جدایی والدین و درگیری زودهنگام با مواد : نتایج از دوقلوهای وابسته به الکل و حشیش

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

 • سال نشر: 2013 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  48000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

 • سال نشر: 2013 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  5 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  7  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 12000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نظریه دو-فرآیندی چهره پردازی: اصلاحات بر اساس دو دهه داده های مربوط به نوزادان و بزرگسالان

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

 • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Review articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  17000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده دلقک درمانی: خلق شخصیت یک دلقک به عنوان یک اقدام درمانی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

 • سال نشر: 1988 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:   13000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده شناخت خلاق و مغز: گسستی میان گروه های پیشانی، جانبی-گیجگاهی، و عقده های پایه

مقالات بیس انگلیسی 2012

 • سال نشر: 2012 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  19000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نظریه و تحقیق نئوپیاژه‌ای: ارتقاء عملکرد آموزشی برای مربیان بزرگسالان

مقاله بیس 2004

 • سال نشر: 2004 از نشریه Taylor and Francis
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:   17000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نشانه های استرس پس اززلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

 • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  6 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  15000  تومان

مشاهده جزییات