روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده بازی درمانی برای کودکان داغدیده: وفق دادن راهبردها برای استفاده در اجتماع، مدارس، و محیط خانواده

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

  کد محصول: R45 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ سال نشر: ۲۰۱۱ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  بازی درمانی برای کودکان داغدیده: وفق دادن راهبردها برای استفاده در اجتماع، مدارس، و محیط خانواده عنوان انگلیسی: Play therapy …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مسیرهای آینده در پژوهش های سبب شناسی ADHD

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: R44 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  مسیرهای آینده در پژوهش های سبب شناسی ADHD عنوان انگلیسی: Future Directions in ADHD Etiology Research چکیده فارسی: فراتحلیل­ ها نشان …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سازگاری، مقابله و منابع خانوادگی: والدین کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی و مشکلات رفتاری

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R43 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  سازگاری، مقابله و منابع خانوادگی: والدین کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی و مشکلات رفتاری عنوان انگلیسی: Family Adaptation, Coping …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تاثیر مشخصات محیطی بر روی فعالیت جسمانی در میان نوجوانان چاق

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R42 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  تاثیر مشخصات محیطی بر روی فعالیت جسمانی در میان نوجوانان چاق: پارک های محله‌ای شهری عنوان انگلیسی: Environmental Characteristics Influences …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده جدایی والدین و درگیری زودهنگام با مواد : نتایج از دوقلوهای وابسته به الکل و حشیش

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R41 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  جدایی والدین و درگیری زودهنگام با مواد : نتایج از دوقلوهای وابسته به الکل و حشیش عنوان انگلیسی: Parental separation …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R40 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۳۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس عنوان انگلیسی: Pedagogical strategies for continuous training in the police system چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R39 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۲۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۷  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان: یک مطالعه مقدماتی عنوان انگلیسی: Thinking Styles and Psychological Treatment …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نظریه دو-فرآیندی چهره پردازی: اصلاحات بر اساس دو دهه داده های مربوط به نوزادان و بزرگسالان

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R38 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۷۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نظریه دو-فرآیندی چهره پردازی: اصلاحات بر اساس دو دهه داده های مربوط به نوزادان و بزرگسالان عنوان انگلیسی: Review The …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده دلقک درمانی: خلق شخصیت یک دلقک به عنوان یک اقدام درمانی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

  کد محصول: R37 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۳۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ سال نشر: ۱۹۸۸ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  دلقک درمانی: خلق شخصیت یک دلقک به عنوان یک اقدام درمانی عنوان انگلیسی: CLOWN THERAPY: THE CREATION OF A CLOWN …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده شناخت خلاق و مغز: گسستی میان گروه های پیشانی، جانبی-گیجگاهی، و عقده های پایه

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: R36 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  شناخت خلاق و مغز: گسستی میان گروه های پیشانی، جانبی-گیجگاهی، و عقده های پایه عنوان انگلیسی: Creative cognition and the …

مشاهده جزییات