روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده راهکارهای تجربی عمومی برای مهار پیشاب

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: R53 قیمت فایل ترجمه شده:  ۶۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  راهکارهای تجربی عمومی برای مهار پیشاب عنوان انگلیسی: Practical consensus guidelines for the management of enuresis چکیده فارسی: علی­رغم شیوع …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مشارکت والدین: اصلاح مدل بر اساس بهبود مقیاس

مقالات انگلیسی ترجمه شده 2005

  کد محصول: R52 قیمت فایل ترجمه شده:  ۷۲۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ سال نشر: ۲۰۰۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  مشارکت والدین: اصلاح مدل بر اساس بهبود مقیاس عنوان انگلیسی: Parental Involvement: Model Revision through Scale Development چکیده فارسی: در …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تعویق زمان خواب : معرفی حوزه ی جدید تعویق

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R51 قیمت فایل ترجمه شده:   ۵۶۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  تعویق زمان خواب : معرفی حوزه ی جدید تعویق عنوان انگلیسی: Bedtime Procrastination:introducing a new area of procrastination چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش فشار خون اصلی و ثانویه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R50 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش فشار خون اصلی و ثانویه عنوان انگلیسی: The Role of Ericksonian Hypnosis in Reducing Essential …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده اثرات بازخورد اجتماعی-مقایسه ای بر یادگیری مهارت حرکتی

مقاله بیس انگلیسی 2010

  کد محصول: R49 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۶۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ سال نشر: ۲۰۱۰ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  اثرات بازخورد اجتماعی-مقایسه ای بر یادگیری مهارت حرکتی عنوان انگلیسی: Social-comparative feedback affects motor skill learning چکیده فارسی: این پژوهش …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نشانه های پیش بینی اختلال شخصیت مرزی رویدادهای استرس زای بین فردی (ولی نه مستقل) در نمونه ای از افراد مسن بزرگسال

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R48 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۳۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نشانه های پیش بینی اختلال شخصیت مرزی رویدادهای استرس زای بین فردی (ولی نه مستقل) در نمونه ای از افراد …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده آثار رضایت از زندگی در میان مردان و زنانی که هیچگاه تاکنون ازدواج نکرده اند

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

  کد محصول: R47 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۱۹۸۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۱ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  آثار رضایت از زندگی در میان مردان و زنانی که هیچگاه تاکنون ازدواج نکرده اند عنوان انگلیسی: Influences on the …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R46 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها عنوان انگلیسی: Lifelong learning programs in …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده بازی درمانی برای کودکان داغدیده: وفق دادن راهبردها برای استفاده در اجتماع، مدارس، و محیط خانواده

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

  کد محصول: R45 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ سال نشر: ۲۰۱۱ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  بازی درمانی برای کودکان داغدیده: وفق دادن راهبردها برای استفاده در اجتماع، مدارس، و محیط خانواده عنوان انگلیسی: Play therapy …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مسیرهای آینده در پژوهش های سبب شناسی ADHD

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: R44 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  مسیرهای آینده در پژوهش های سبب شناسی ADHD عنوان انگلیسی: Future Directions in ADHD Etiology Research چکیده فارسی: فراتحلیل­ ها نشان …

مشاهده جزییات