روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ

مقالات سال 2009 با ترجمه

 • سال نشر: 2009 از نشریه Taylor & Francis
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 24  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   24 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  64000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده برنامه مداخله ای مهارت های اجتماعی (SCIP) : مطالعه آزمایشی برنامه نمایش خلاق برای جوانانی با مشکلات اجتماعی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

 • سال نشر: 2013 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی رهبری خدمتگزار توانمند

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

 • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مدل انگیزه فردی و بافتی در خلاقیت: چگونه ساختارهای هدف کلاس درس بر خلاقیت از طریق انگیزه های خود مختار تاثیر می گذارد؟

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

 • سال نشر: 2013 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 18  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  48  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  21000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده گزارشات والدین دربارۀ کیفیت زندگی مرتبط با سلامت فرزند مبتلا به صرع و خواهر برادر سالم او

مقاله بیس انگلیسی 2010

 • سال نشر: 2010
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   20 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  55000  تومان

مشاهده جزییات