روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده مقایسه گزارشات مادران و پدران در خصوص تماس پدران غیرمقیم با بچه‌هایشان

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R77 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۶ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  او می‌گوید: مقایسه گزارشات مادران و پدران در خصوص تماس پدران غیرمقیم (مقیم موقتی) با بچه‌هایشان عنوان انگلیسی: She said, …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده آیا روانسنجی علمی آسیب دیده است؟

دانلود مقالات انگلیسی سال 2008 با ترجمه

  کد محصول: R76 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ سال نشر: ۲۰۰۸ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  آیا روانسنجی علمی آسیب دیده است؟ عنوان انگلیسی: Is Psychometrics Pathological Science? چکیده فارسی: آسیب شناسی در علم، زمانی مطرح …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ

مقالات سال 2009 با ترجمه

  کد محصول: R75 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۷۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۴ سال نشر: ۲۰۰۹ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۴ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ عنوان انگلیسی: Position and Item Difficulty …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها

مقالات سال 2009 با ترجمه

  کد محصول: R74 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۷۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۸ سال نشر: ۲۰۰۹ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها عنوان انگلیسی: Third Places and the Social Life of Streets چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تشخیص اضطراب کودکان از روابط وابستگی اولیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2007

  کد محصول: R73 قیمت فایل ترجمه شده:   ۴۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۰۷ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  تشخیص اضطراب کودکان از روابط وابستگی اولیه عنوان انگلیسی: Predicting children’s anxiety from early attachment relationships چکیده فارسی: هدف از …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده برنامه مداخله ای مهارت های اجتماعی (SCIP) : مطالعه آزمایشی برنامه نمایش خلاق برای جوانانی با مشکلات اجتماعی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R72 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  برنامه مداخله ای (اقدامی) مهارت های اجتماعی (SCIP) : مطالعه آزمایشی برنامه نمایش خلاق برای جوانانی با مشکلات اجتماعی عنوان …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی

مقالات سال 2009 با ترجمه

  کد محصول: R71 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۰۹ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی عنوان انگلیسی: Emotions as Cognitive-Affective-Somatic Hybrids چکیده فارسی: یکی از روش های مطالعه احساسات …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی رهبری خدمتگزار توانمند

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R70 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی رهبری خدمتگزار توانمند عنوان انگلیسی: The Relationship Between Personality Type and the Servant Leadership …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده افزایش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

  کد محصول: R69 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۱ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۶   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  افزایش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین عنوان انگلیسی: Exercise training increases size of hippocampus and improves …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مدل انگیزه فردی و بافتی در خلاقیت: چگونه ساختارهای هدف کلاس درس بر خلاقیت از طریق انگیزه های خود مختار تاثیر می گذارد؟

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R68 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  مدل انگیزه فردی و بافتی در خلاقیت: چگونه ساختارهای هدف کلاس درس بر خلاقیت از طریق انگیزه های خود مختار …

مشاهده جزییات