روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده نیمرخ وکسلر در کودکان سرآمد: ارتباط آن با صفت اضطراب، بدتنظیمی هیجان و ناهمگنی در فرآیند استدلال پیاژه

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R87 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۵ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نیمرخ وکسلر در کودکان سرآمد: ارتباط آن با صفت اضطراب، بدتنظیمی هیجان و ناهمگنی در فرآیند استدلال پیاژه عنوان انگلیسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده رابطه میان هوش و خلاقیت در کودکان سرآمد و غیر سرآمد

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R86 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  رابطه میان هوش و خلاقیت در کودکان سرآمد و غیر سرآمد عنوان انگلیسی: Relationships between intelligence and creativity in gifted …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده والدین بچه‌های مبتلا به سندرم اسپنگر یا ناتوانی های یادگیری: محیط خانواده و حمایت اجتماعی

دانلود مقالات انگلیسی سال 2008 با ترجمه

  کد محصول: R85 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ سال نشر: ۲۰۰۸ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۳ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  والدین بچه‌های مبتلا به سندرم اسپنگر یا ناتوانی های یادگیری: محیط خانواده و حمایت اجتماعی عنوان انگلیسی: Parents of children …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R84 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه عنوان انگلیسی: Effectiveness of gestalt therapy on self-efficacy of divorced women چکیده …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ارتقاء رهبری: شکست یک صنعت و فرصتی برای روانشناسان مشاور

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: R83 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۴۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۹ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  ارتقاء رهبری: شکست یک صنعت و فرصتی برای روانشناسان مشاور عنوان انگلیسی: LEADERSHIP DEVELOPMENT: THE FAILURE OF AN INDUSTRY AND THE …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده پارادایم و مدل های ذهنی جدید

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: R82 قیمت فایل ترجمه شده:  ۶۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۲ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  پارادایم و مدل های ذهنی جدید عنوان انگلیسی: The New Paradigm and Mental Models چکیده فارسی: در مقاله­ ای اخیر …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تنظیم هیجان: حال و آینده

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R81 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  تنظیم هیجان: حال و آینده عنوان انگلیسی: Emotion Regulation: Taking Stock and Moving Forward چکیده فارسی: حوزه تنظیم هیجان به …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده کنترل شناختی هیجان

مقالات انگلیسی ترجمه شده 2005

  کد محصول: R80 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۴۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۰۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  کنترل شناختی هیجان عنوان انگلیسی: The cognitive control of emotion چکیده فارسی: توانایی کنترل کردن هیجان برای سازگاری انسان اهمیت …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مهارت‌های کار اجرایی ۸-۶ ساله‌ها: شواهد و دلایل رفتاری و ذهنی برای پیشرفت تحصیلی

مقاله بیس انگلیسی 2010

  کد محصول: R79 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ سال نشر: ۲۰۱۰ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴۰ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  مهارت‌های کار اجرایی ۸-۶ ساله‌ها: شواهد و دلایل رفتاری و ذهنی برای پیشرفت تحصیلی عنوان انگلیسی: Executive function skills of …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نقش نوتراسوتیکال ها در مدیریت اوتیسم

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R78 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۷۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نقش نوتراسوتیکال ها در مدیریت اوتیسم عنوان انگلیسی: The role of nutraceuticals in the management of autism چکیده فارسی: اوتیسم …

مشاهده جزییات