روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله ترجمه شده یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی

مقالات بیس انگلیسی 2012

 • سال نشر: 2012 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 15000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تاثیرات وابسته به آموزش – علاقمندی دانش آموزان و عملکرد یادگیری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2007

 • سال نشر: 2007 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  10000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده آموزش و یادگیری با استفاده از نرم‌افزار های ریاضی

مقاله بیس انگلیسی 2010

 • سال نشر: 2010 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  10000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده یادگیری مسئله گرای مبتنی بر پروژه (POPBL) در ارتقاء آموزش برای توسعه پایدار

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

 • سال نشر: 2011 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  5 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 12   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  12000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ایجاد عشق و علاقه به علم برای دانش آموزان ابتدایی از طریق یادگیری مبتنی بر تحقیق

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

 • سال نشر: 2011
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  12000  تومان

مشاهده جزییات