مدیریت

مقالات انگلیسی مدیریت به تفکیک گرایش ها و موضوعات رشته مدیریت

لیست کامل مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه

لیست مقالات انگلیسی  مدیریت بدون ترجمه

مقالات ترجمه شده مدیریت بازاریابی

مقالات ترجمه شده درباره کرونا ویروس

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت آموزشی

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات ترجمه شده مدیریت بیمه

مقالات ترجمه شده مدیریت کارآفرینی

مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک

مقالات ترجمه شده مدیریت دانش

مقالات ترجمه شده مدیریت پروژه

مقالات ترجمه شده مدیریت فناوری

مقالات ترجمه شده مدیریت رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت گردشگری

مقالات ترجمه شده مدیریت بهره وری

مقالات ترجمه شده مدیریت تولید

مقالات ترجمه شده مدیریت تحول

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده ریسک های مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت بحران

مقالات ترجمه شده مدیریت کیفیت

مقالات ترجمه شده مدیریت رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده مدیریت بانکداری

مقالات ترجمه شده مدیریت شکست کسب و کار

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات ترجمه شده مالی رفتاری

مقالات ترجمه شده تجارت و کسب و کار الکترونیک

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

مقالات ترجمه شده روانشناسی کار 

مقالات ترجمه شده روانشناسی سازمان

مقالات ترجمه شده روانشناسی مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت پایداری سازمان

مقالات ترجمه شده مدیریت ارتباط با مشتری

مقالات ترجمه شده مدیریت بازار

مقالات ترجمه شده مهندسی ارزش

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

مقالات ترجمه شده محیط های کاری و سازمانی

مقالات ترجمه شده درباره محیط کسب و کار

مقالات ترجمه شده درباره فضای کسب و کار

مقالات ترجمه شده برنامه ریزی استراتژیک

مقالات ترجمه شده رسانه های اجتماعی

مقالات ترجمه شده مارکتینگ

مقالات ترجمه شده شبکه های اجتماعی

مقالات ترجمه شده برند

مقالات ترجمه شده نام و نشان تجاری

مقالات ترجمه شده ارزش ویژه برند

مقالات ترجمه شده جنسیت گرایی

مقالات ترجمه شده سیاست های پولی

مقالات ترجمه شده ظرفیت جذب

مقالات ترجمه شده جذابیت سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت هتل

مقالات ترجمه شده سیاست های مالی

مقالات ترجمه شده گروه کاری

مقالات ترجمه شده کار گروهی

مقالات ترجمه شده منطق فازی

مقالات ترجمه شده اخلاق سازمانی

مقالات ترجمه شده اخلاق اداری

مقالات ترجمه شده ارزیابی عملکرد سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت استعداد

مقالات ترجمه شده چرخه عمر

مقالات ترجمه شده چرخه عمر سازمانی

مقالات ترجمه شده چرخه عمر محصول

مقالات ترجمه شده چرخه عمر فناوری

مقالات ترجمه شده برون سپاری

مقالات ترجمه شده رضایت شغلی

مقالات ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین

مقالات ترجمه شده حسابداری مدیریت

مقالات ترجمه شده سرمایه انسانی

مقالات ترجمه شده استرس شغلی

مقالات ترجمه شده فرسودگی شغلی

مقالات ترجمه شده سرمایه فکری

مقالات ترجمه شده تغییر سازمانی

مقالات ترجمه شده تحقیق و توسعه (R&D)

مقالات ترجمه شده شبکه های عصبی

مقالات ترجمه شده مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

مقالات ترجمه شده مهندسی مجدد

مقالات ترجمه شده برنامه ریزی تولید

مقالات ترجمه شده رفتار مصرف کننده

مقالات ترجمه شده هوش عاطفی

مقالات ترجمه شده کارت امتیازی متوازن

مقالات ترجمه شده هوش هیجانی

مقالات ترجمه شده تصمیم گیری سازمانی

مقالات ترجمه شده تصمیم گیری چند معیاره MCDM

مقالات ترجمه شده مزیت رقابتی

مقالات ترجمه شده رفتارهای شهروندی سازمانی

مقالات ترجمه شده رهبری در سازمان

مقالات ترجمه شده سبک های رهبری

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات مدیریت

مقالات ترجمه شده رضایت مشتری

مقالات ترجمه شده رضایت مصرف کننده

مقالات ترجمه شده مدیریت مشارکتی

مقالات ترجمه شده فرهنگ سازمانی

مقالات ترجمه شده توانمند سازی کارکنان

مقالات ترجمه شده ساختار سازمانی

مقالات ترجمه شده اعتماد سازمانی

مقالات ترجمه شده وفاداری مشتری

مقالات ترجمه شده ارتباطات سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت ایمنی کار

مقالات ترجمه شده قیمت گذاری

مقالات ترجمه شده انگیزه کارکنان

مقالات ترجمه شده انگیزش سازمانی

مقالات ترجمه شده خط مشی سازمان

مقالات ترجمه شده سیاست گذاری

مقالات ترجمه شده خلاقیت

مقالات ترجمه شده نوآوری سازمانی

مقالات ترجمه شده یادگیری سازمانی

مقالات ترجمه شده سازمان یادگیرنده

مقالات ترجمه شده برنامه ریزی منابع سازمانی

مقالات ترجمه شده تعهد سازمانی

مقالات ترجمه شده هوش تجاری

مقالات ترجمه شده هوشمندسازی کسب و کار (BI)

مقالات ترجمه شده چابکی سازمانی

مقالات ترجمه شده سازمان چابک

مقالات ترجمه شده مدیریت تعارض سازمانی

مقالات ترجمه شده اندازه شرکت

مقالات ترجمه شده هزینه یابی

مقالات ترجمه شده بحران مالی

مقالات ترجمه شده بحران اقتصادی

مقالات ترجمه شده عدم قطعیت

مقالات ترجمه شده عدم اطمینان در حسابداری

مقالات ترجمه شده درباره مالیات

مقالات ترجمه شده شفافیت مالی

مقالات ترجمه شده اصل افشا اطلاعات

مقالات ترجمه شده مالکیت نهادی

مقالات ترجمه شده ساختار مالکیت

مقالات ترجمه شده سرمایه گذاران نهادی

مقالات ترجمه شده تحلیل سلسله مراتبی AHP

مقالات ترجمه شده روش های تامین مالی و تامین سرمایه

مقالات ترجمه شده حقوق صاحبان سهام و سرمایه

مقالات ترجمه شده ساختار سرمایه و ساختار مالی و ساختار بدهی 

مقالات ترجمه شده مدیریت دارایی

مقالات ترجمه شده بانکداری اسلامی

مقالات ترجمه شده درباره بورس

مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده بازارهای مالی

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی بین المللی IFRS

مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد

مقالات ترجمه شده مدیریت سود

مقالات ترجمه شده مدیریت هزینه

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده مدیریت تقاضا

مقالات ترجمه شده کسب و کارهای کوچک و متوسط SMEها

مقالات ترجمه شده کشورهای در حال توسعه

مقالات ترجمه شده درباره تاپسیس TOPSIS

مقالات ترجمه شده درباره هیئت مدیره

مقالات ترجمه شده درباره پیش بینی متغیرهای مالی اقتصادی و مدیریتی

مقالات انگلیسی ترجمه شده  اقتصاد اسلامی

مقالات انگلیسی ترجمه شده تحقیقات و مطالعات اسلامی

مقالات ترجمه شده واکنش بازارهای مالی

مقالات ترجمه شده تولید ناخالص داخلی GDP

مقالات ترجمه شده درباره خرده فروشی

مقالات ترجمه شده انعطاف پذیری سازمان

مقالات ترجمه شده درباره مدیر عامل اجرایی CEO

مقالات ترجمه شده مدیریت انرژی و انرژی های تجدید پذیر

مقالات ترجمه شده درباره بلاکچین و رمز ارزها

مقالات ترجمه شده درباره هوش مصنوعی

 

مقاله ترجمه شده مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

  کد محصول:M292 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۲۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۹ سال نشر: ۲۰۱۱ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای عنوان انگلیسی: SWOT and AHP …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:M291 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری عنوان انگلیسی: Aligning organizational control practices with competitive outsourcing performance چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده اثربخشی آموزش صنعتی در میان دانشجویان

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:M290 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۲۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:۸ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده آموزش صنعتی : مطالعه ای بر اثربخشی آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی عنوان انگلیسی: Industrial Training: a Survey on …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مطالعه ی مدیریت بحران و ارتباط بحران داخلی در سازمان ها

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:M288 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۴۰۰۰   تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۰ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده ورود به حوزه ی جدید : مطالعه ی «مدیریت بحران» و «ارتباط بحران» داخلی در سازمان ها عنوان انگلیسی: Entering new territory: A …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:M287 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۴۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عنوان انگلیسی: Aligning supply chain collaboration using Analytic Hierarchy Process چکیده …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:M286 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود عنوان انگلیسی: Risky innovation: The impact of internal …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:M285 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۸ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی عنوان انگلیسی: A cross-country study of consumer innovativeness and technological service …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:M284 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۰ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار عنوان انگلیسی: Managing creativity in business market relationships چکیده فارسی: معرفی ویراستار مهمان، به …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز CRM

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2007

  کد محصول:M283 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۵ سال نشر: ۲۰۰۷ تعداد صفحه ترجمه فارسی:      ۱۶   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز CRM عنوان انگلیسی: Strategies for successful CRM implementation چکیده فارسی: هدف – مدیریت روابط مشتری  (CRM) …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها

مقاله ترجمه شده 2002

  کد محصول:M282 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ سال نشر: ۲۰۰۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها عنوان انگلیسی: The dynamics of factors affecting the adoption of innovations چکیده فارسی: نسبت فراوانی …

مشاهده جزییات