خانه / گزارش کارآموزی / گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک / کارآموزی شرکت ایران خودرو دیزل

کارآموزی شرکت ایران خودرو دیزل

کد محصول KME36

تعداد صفحات: ۷۱ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

بررسی صحت مدارک و مستندات فنی کامیونت مایتی EURUII

فهرست مطالب

مقدمه: ۵
مسئله :  تجزیه و تحلیل و بررسی صحت مدارک و مستندات فنی کامیونت EuroII ۶
حل مسئله : ۸
بررسی صحت مدارک و مستندات فنی: ۹
فاز دوم : تطابق مدارک و مستندات فنی در بانک های اطلاعاتی ۱۰
فاز سوم: یکپارچه سازی اطلاعات در بین بخشهای مختلف ۱۳
ارائه راهکار : ۱۴

فصل دوم : ۱۶
شمای کلی از خط تولید : ۱۸
خط پرچ شاسی : ۲۰
خط مکانیکی : ۲۱
کنترل کیفیت : ۲۵
تفاوت کنترل کیفیت و بازرسی : ۲۵
اهمین روش های آماری در کنرل کیفیت ۲۶
کیوسکهای کنترل کیفیت تعبیه شده در خط مکانیکی ۲۶
ایستگاه کنترلی شاسی ۲۷
ایستگاه کنترلی فرمان و موتور ۲۹
ایستگاه کنترلی اتاق ۲۹
ایستگاه کنترلی قبل از رول تست – بازرسی زیر شاسی ۳۱
نحوه کنترل و بازرسی مسئول “QC” ۳۲
الزامات و مزایای کنترل کیفیت در حین تولید : ۳۳
مراحل ساخت بدنه و اتاق خودرو : ۳۳
سالن ED ۳۶
خط آماده سازی سطح ، رنگ آستر کاتدیک ، خطوط درزگیری و عایق زیر بدنه ۳۷
فرایند کلی : ۳۸
شرح فرایند های خط ED : ۳۹
مراحل سفارش دهی تارسیدن قطعات به خط مونتاژ: ۴۰
اداره بازگشایی : ۴۱
اداره تغذیه خطوط : ۴۲

فصل سوم: ارائه سیستم شبیه ساز خط تولید ۴۴
مسئله : وضع کنونی تغذیه خطوط کامیون ۴۴
ایده : ۴۵
ارزیابی مزایا و قابلیت های سیستم شبیه ساز ۴۵
خلاصه : ۴۶
ضمائم : ۴۷
منابع: