کارآموزی شرکت رینگ سازی

کد محصول KME9

تعداد صفحات: ۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مرحله اول: (آشنایی کلی با مکان کارآموزی) ۱
۱- تاریخچه.
۲- تولیدات.
۳- صادرات.

مرحله دوم: (ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز) ۲
۱- پست های کارخانه.
۲- خط فونتین.
۳- خط ایزنمن.

مرحله سوم: (آزمون آموخته ها و نتایج)  ۵
۱- تأسیسات (تعمیر کولر آبی و گازی).
۲- Zelio Plc