پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

PMD131-فناوری اطلاعات در سازمان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD131

تعداد صفحات :    67  صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:   16000     تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد  فناوری اطلاعات در سازمان

 فهرست مطالب

فناوری اطلاعات        2

2-2-1-1- مقدمه:     2

2-2-1-2- فناوری اطلاعات  3

2-2-1-3- تعريف فناوری اطلاعات   4

2-2-1-4- سیر تاریخی کاربرد فناوری اطلاعات     4

2-2-1-5- استراتژی فناوری اطلاعات        7

2-2-1-6- ساختار فناوری اطلاعات  8

2-2-1-7- توسعه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمانها   8

2-2-1-8- اهمیت و لزوم توسعه فناوری اطلاعات در سازمانها       11

2-2-1-9- عوامل موثر بر فناوری اطلاعات   12

2-2-1-10- وضعیت توسعه فناوری اطلاعات در جهان      15

2-2-1-11- توسعه فناوری اطلاعات در ایران        17

2-2-1-12- چالش هاي فراروي توسعه فناوری اطلاعات در ايران   19

2-2-1-13- مدلهای مطرح شده در زمینه فناوری اطلاعات 21

2-2-1-14- جایگاه علم و فناوری در خاورمیانه      24

2-2-1-15- ویژگی های فناوری مناسب     29

2-2-1-16- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان 30

2-2-1-17- فناوری اطلاعات، نیاز امروز مدیران سازمانها    31

2-2-1-18- نقش فناوری اطلاعات در تحول سازمان         32

2-2-1-19- به كارگيري فناوري اطلاعات   33

2-2-1-20- سازمان و سيستم هاي اطلاعاتي        36

2-2-1-21- رويكرد سيستمي به فناوري اطلاعات در سازمان ها    37

2-2-1-22- تصميم گيري در مورد فناوري اطلاعات         38

2-2-1-23- مديران و فناوري اطلاعات       39

2-2-1-24- مديريت فناوري اطلاعات        40

2-2-1-25- نقش فناوري اطلاعات در سازمان       41

2-2-1-26- تأثير فناوري اطلاعات بر فرآیندهای کاری و روابط بین سازمانی        42

تأثيرات سازماني فناوري اطلاعات به شرح زير است : 42

2-2-1-27- اثر فناوري اطلاعات بر مشاغل و نقش مديران  43

2-2-1-28- نحوة تأثير فناوري بر ساختار سازمان   44

2-2-1-29- مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات در سازمانها 45

2-2-1-30- عوامل تأثير گذار در موفقيت فناوري اطلاعات در سازمان         47

2-2-1-31- فناوري اطلاعات و كنترل هاي سازماني         49

2-2-1-32- مديريت كنترل فناوري اطلاعات        49

2-2-1-33- فناوري اطلاعات و اثر بخشی سازمان ها        52

2-3 - بخش سوم : پیشینه تحقیقات 55

2-3-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور 55

2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور       59

فهرست منابع و مآخذ 67

بخشی از پروژه

 فناوری اطلاعات

2-2-1-1- مقدمه:

بيش از دو دهه است كه اطلاعات، در كنار ساير عوامل توليد، به عنوان يك منبع با ارزش مطرح شده است. همگام با گسترش فعاليتهاي بازرگاني، جهاني شدن و تغييرات سريع در محيط سازمانها، اطلاعات بعنوان عاملي استراتژيك به شمار مي‌رود، تا جايي كه امروزه به عنوان يك ابزار رقابتي قدرتمند در مواجهه با مشكلات محيطي و چالشها و نيز استفاده مناسب از فرصتها و ابزاری برای تصمیم گیری محسوب مي‌شود. در اين راستا، برقراري يك سيستم اطلاعاتي مناسب با بهره‌گيري از فن‌آوري اطلاعات در جهت جمع‌آوري، پردازش و نگهداري اطلاعات امري حياتي است. گرچه فن‌آوري اطلاعات و استفاده از رايانه هرگز نتوانسته جايگزين نيروي انساني در تصميم‌گيري شود، ولي از قدرت آن نيز در كمك به مديران و كاركنان جهت تصميم‌گيري درست با استفاده از اطلاعات دقيق و سرعت بخشيدن به كارها نمي‌توان صرفنظر كرد (يار دلی ، 1384، ص 22)

به همين خاطر مديران ارشد سازمانها نيز جهت استفاده از اين فناوري ضمن مطالعه و بررسی نیازهای مقطعی سازمان ، برنامه آموزشي دوره‌هاي فناوري اطلاعات را پيش‌بيني و به مرحله اجرا درآورده‌اند تا از آن طریق زمینه های لازم تغییر و تحول سازمانی از طریق فناوری اطلاعات مقدور گردد . چرا كه تجربه هم نشان داده است با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات سازمانها خواهد توانست فرآیند مهندسی مجددو تحول سازمانی را در سازمان اجرا نموده  تا از آن طریق منافع مادي و مالي سازمان را تحقق ببخشد . از اين رو موفقيت هر سازماني بستگي به موفقيت پروژ‌ه‌هاي IT موجود در آن دارد (ياردلي، 1384، ص 1)

در این قسمت از پژوهش به بررسی ادبیات تحقیق در زمینه فناوری اطلاعات می پردازیم

2-2-1-2- فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات از تلفيق سه حوزه اطلاعات، كامپيوتر و ارتباطات پديد آمده است فلذا فناوری اطلاعات از تركيب سه بخش متمايز كامپيوتر، ارتباطات و اطلاعات حاصل مي‌شود. بخش كامپيوتر سخت افزار و تامين كننده تجهيزات و ادوات لازم، داده‌ها و اطلاعات، به عنوان خمير مايه و مواد اوليه در درون شبكه و ارتباطات مخابراتي بخش سوم است كه وظيفه برقراري رابطه بين آنها را بر عهده دارد. آنچه كه در نهايت از تلفيق اين سه بخش به دست مي‌آيد. اطلاع‌رساني ناميده ميشود كه در حوزه‌هاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

2-2-1-3- تعريف فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات از دو واژه (Information) يعني اطلاعات و (Technology) يعني فناوری تركيب شده است كه ابتدا تعريف مفهومي اين دو واژه بررسي مي‌شود. Information  اطلاعات عبارت از هر چيزي كه با آن سروكار داريم و ما را نسبت به حوادث، مسائل، موضوعات و امور مختلف يا افراد آگاه مي كند. اين اطلاعات ممكن است خبري در محيط كار يا زندگي باشد. ممكن است شايعه‌اي در جامعه باشد  يا برنامه پست الكترونيكي كه بر روي صفحه كامپيوتر درج گردد

يك تفاوت اساسي بين داده‌ها و اطلاعات وجود دارد. حقايق و ارقام خام و پردازش نشده را داده مي‌گويند كه براي كاربر تقريبا بي‌معنا هستند. مانند نامه كاربران و تعداد ساعات كاركرد و تعداد ساعات كارگران تعداد ساعات كاركرد آنها در ماه و مسائلي نظير آنها اما وقتي داده‌ها مورد پردازش قرار مي‌گيرند، تبديل به اطلاعات مي‌شوند كه براي اشخاص مختلف از جمله مديران قابل استفاده مي‌باشد (تبامعي، 1384، ص 18).

2-2-1-4- سیر تاریخی کاربرد فناوری اطلاعات

تا دهۀ 1970، مدیریت IT در راه اندازی واحدهای پردازش داده ها  در سازمان ها خلاصه می شد. هدف اولیۀ این کار افزایش کارایی و اثر بخشی در سازمان ها بود.

با شروع دهه 70 و تا اواسط دهۀ 80 با افزایش رقابت در سطح کشورها، سازمان ها بر آن شدند تا استراتژی های خود را به سمت استفاده از فناوری کامپیوتر جهت دهی کنند. اما از آن جا که این موج با کاهش قیمت کامپیوترهای شخصی ، پایین آمدن هزینۀ پردازشگرها، ظهور شبکه های قوی سرویس دهنده / سرویس گیرنده و رشد فناوری در دو حوزه الکترونیک و ارتباطات مواجه شد، فناوری اطلاعات به عنوان گزینه ای جهت تبدیل به مزیت رقابتی پیش روی سازمان ها قرار گرفت.

در این راه، ابزارهای مفهومی قوی نظیر مدل چارچوب شبکۀ استراتژیک  مک فارلان در 1983، مدل مراحل رشد  نولان در 1979، و نیز روش های ساختار یافته ای چون، عامل حیاتی موفقیت رکارت  در 1979، یا برنامه ریزی سیستم های کسب و کار ارائه شده در 1984 توسط شرکت IBM ظهور یافتند. شرکت های مشاوره ای مدل های مختلفی در زمینۀ برنامه ریزی استراتژیک برای سیستم های اطلاعاتی ارائه داده اند که غالباً مفاهیم مشترک داشته اند.

در سال 1985 پورتر و میلار  نخستین بار مفاهیم زنجیره ارزش  و نیروهای رقابتی پنجگانه  را در مدیریت استراتژیک IT توسعه دادند و مک فارلان با استفاده از مفاهیم استراتژی های عمومی پورتر  استراتژی ها فناوری اطلاعات را در سه رده تقسیم بندی کرد.

ردۀ نخست : رده اول این تقسیم بندی استراتژی سیستم های اطلاعاتی است.

مجموعه ای از روش ها و تکنیک های جامع که در برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرند.

ردۀ دوم : استراتژی های فناوری اطلاعات  است. استراتژی های این بخش ارائۀ مسیری است به منظور ارزیابی استاندارد سازی و نظارت بر معماری فناوری اطلاعات در سازمان از سخت افزارها، نرم افزارهای کاربردی، سیستم های عامل، زیر ساخت های ارتباطی، پایگاه های داده، و غیره.

ردۀ سوم : استراتژی های مدیریت IT است که به تعریف چارچوب مدیریتی سازمانی در حوزۀ IT می پردازد.

در سال 1991 ون کاترمن تأکید می کند که فناوری نوین اطلاعاتی در دهۀ 90 و دهه های آینده اثری شگرف بر کسب و کار شرکت ها خواهد گذاشت به طوری که باید IT را در سطح استراتژیک شرکت ها و روی فرمت هایی که از ناحیۀ IT فراهم می شود با ابزاری مناسب بررسی کرد. بحث دیگری را که از همان زمان محققان مطرح کردند چگونگی هم راستا کردن تغییرات حاصل از IT با روندهای کسب و کار سازمانی و چگونگی انجام این کار علی رغم پیچیدگی های موجود بوده است (علی احمدی و همکاران، 1383، ص 13-10 ).

(اونو و زانودنی، 2004  ) بررسی تفاوت های بین زنان و مردان در استفاده از فناوری اطلاعات را موضوع پژوهش خود قرار دادند.این مطالعه به بررسی این پرسش می پردازد که آیا تفاوت هایی میان استفاده مردان و زنان از کامپیوتر ها و اینترنت در آمریکا و از ژاپن وجود دارد و چگونگی چنین تفاوت هایی در طی زمان تغییر یافته اند.به منظور سنجش تفاوت ها و تمایلات در زمینه استفاده از کامپیوتر و اینترنت در این دو کشور،داده های خام از چند پیمایش انجام گرفته در طی سال های 1997 تا 2001 جمع آوری گردید.نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت های مهمی بین دو جنس در زمینه کاربرد کامپیوتر و اینترنت در طی دهه 1990 بین دو کشور وجود داشته است. در سال 2001 این تفاوت در آمریکا از میان رفته اما در ژاپن همچنان باقی مانده است. زنان کارمند در ژاپن، سطح پایین تری از استفاده و مهارت در فناوری اطلاعات را نسبت به مردان شاغل دارا هستند، تفاوتی که عموماً در آمریکا اتفاق نمی افتد. همچنین رواج مشاغل غیر استاندارد در میان کارمندان زن در ژاپن دلیل تفاوت بین دو جنس در استفاده از فناوری اطلاعات در ژاپن در نظر گرفته شده است.

(اونو و زانودنی، 2004  ) در بررسیهای خود بر تاثیر استفاده از فناوریهای اطلاعات و  تفاوت های بین زنان و مردان در استفاده از فن آوری اطلاعات را موضوع پژوهش خود قرار دادند.این مطالعه به بررسی این پرسش می پردازد که آیا تفاوت هایی میان استفاده مردان و زنان از کامپیوتر ها و اینترنت در آمریکا و از ژاپن وجود دارد و چگونگی تاثیر استفاده فن آوریهای یاد شده در تحول سازمانی ،.به منظور سنجش تفاوت ها و تمایلات در زمینه استفاده از کامپیوتر و اینترنت در این دو کشور،داده های خام از چند پیمایش انجام گرفته در طی سال های 1997 تا 2001 جمع آوری گردید.نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت های مهمی بین دو جنس در زمینه کاربرد کامپیوتر و اینترنت در طی دهه 1990 بین دو کشور وجود داشته است. در سال 2001 این تفاوت در آمریکا از میان رفته اما در ژاپن همچنان باقی مانده است. زنان کارمند در ژاپن، سطح پایین تری از استفاده و مهارت در فناوری اطلاعات را نسبت به مردان شاغل دارا هستند، همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده از فناوری های اطلاعات به تحولات سازمانی منجر می شود (اونو- هیروشی و زانودنی، 2004، ص 158).

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi