پاورپوینت وجوه مستقل گروه حسابهای تملک دارایی های سرمایه ای

کد محصول: PWH31

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت رشته حسابداری : وجوه مستقل گروه حساب های تملک دارایی های سرمایه ای

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید: ۳۰

بخشی از پاورپوینت :

امروزه با توجه به پیشرفت روز افزون بشر و افزایش روز به روز جمعیت ، نیاز به زیرساخت های توسعه از هر زمان دیگری بیشتر احساس می شود. احداث سدها ، پل ها ، مدارس ، بیمارستانها و …. از جمله ء این زیر ساخت ها محسوب می شوند که وظیفه ایجاد آنها بر دوش دولت و دستگاههای اجرایی است.

 با توجه به حجم عظیم این طرح ها و پروژها ، امکان ساخت واحداث تمام این طرح ها توسط دستگاههای اجرایی وجود ندارد،بنابراین بخش خصوصی بعنوان  پیمانکار از طرف دستگاه اجرایی مأمور اجرای طرح ها با توجه به مقررات و دستورالعمل های صادره توسط دستگاههای ذیربط می گردد.

  پاره ای از تعاریف مورد استفاده در این بخش:

طرح عمرانی:

  مجموعه عملیات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود،طی مدت معین و با اعتبار مشخص برای تحقق بخشیدن به اهداف برنامه عمرانی اجرا می شود.(فرهنگ اصطلاحات حسابداری،دکتر سجادی)

اعتبارات عمرانی:

  اعتباراتی است که برای تأمین هزینه طرح های عمرانی پیش بینی می شود. .(فرهنگ اصطلاحات حسابداری،دکتر سجادی)

پیش پرداخت:

  عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات عمرانی مربوط و بر اساس احکام و قراردادها و طبق مقررات ،پیش از انجام تعهد صورت می گیرد. .(فرهنگ اصطلاحات حسابداری،دکتر سجادی)

هزینه های سرمایه ای:

  مخارجی هستند که انجام آنها موجب ایجاد یا افزایش اموال و داراییهای ثابت می گردد .(فرهنگ اصطلاحات حسابداری،دکتر سجادی).

فهرست مطالب:

مقدمه

  پاره ای از تعاریف مورد استفاده در این بخش:

بندهایی از ماده ۶۱ قانون برنامه سوم توسعه:

اعتبارات مصوب طرح های عمرانی عمدتا به سه منظور زیر مصوب می شود:

مثال

احداث بنا و ایجاد تأسیسات:

عملیات مربوط به ضمانتنامه های بانکی پیمانکار:

مثال

خاتمه پیمان:

فسخ پیمان:

نتیجه گیری:

منابع