پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه های تفاضلی برای تصمیمات عملیاتی

کد محصول: PWH30

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت رشته حسابداری : تجزیه و تحلیل هزینه های تفاضلی برای تصمیمات عملیاتی

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید:  ۵۷

بخشی از پاورپوینت :

مدیران از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری هایی به مانند قیمت گذاری ، پذیرش  سفارشات و ساخت و تولید یا خرید استفاده می کنند . این بخش به چندین کاربرد از یک اصل تجزیه و تحلیل تفاضلی می پردازد . تجزیه و تحلیل تفاضلی فعالیت های جایگزینی خاص از میان آن ها است . مالکان عموماً بر پایه ی سود شرکت عملکرد مدیریت را مورد قضاوت قرار می دهند . بنابراین مدیران می خواهند تأثیرات مختلفی از فعالیت های جایگزین شده متفاوت بر روی سود را بدانند . در طول کاربردهای مختلف تجزیه و تحلیل تفاضلی ما شما را تشویق می کنیم که این سوالات در ذهن شما نقش ببندد :

– کدام فعالیت های متفاوت می توانند جایگزین شوند ؟

– چگونه این تفاوت ها بر هزینه و سود تأثیر گذار هستند ؟

تفاضلی The differential principle

 مدیران با انتخاب از بین راه کارهای مختلف تصمیم گیری می کنند ، هر راه کاری یک مجموعه از فعالیت ها که منجر می شود به یک سری هزینه ها و سود ها را ارائه می دهد .

مدل تجزیه و تحلیل تفاضلی در جدول ۱-۷ نمایش داده شده است

جایگزین وضعیت فعلی که در حال حاضر در نظر گرفته شده است

ستون دوم نمایانگر وضعیت quo یا بازخورد یا ستاده ای است که متصوریم اگر مدیریت هیچ تغییری ایجاد نکند .

ستون سوم نشان می دهد تفاوت بین وضعیت quo و جایگزین می باشد .

اگر تفاوت بین سود یک بیشتر از سود صفر باشد وضعیت جایگزین شده سود دهی بیشتری نسبت به وضعیت quo دارد . اگر سود وضعیت اول بزرگتر از سود جایگزین باشد وضعیت اول quo سود دهی بیشتر را نشان می دهد

فهرست مطالب:

مقدمه

جدول ۱-۷ مدل تجزیه و تحلیل تفاضلی

جدول ۲-۷  رسانه آموزشی آلمن ، تجزیه و تحلیل تفاضلی در کاهش قیمت

هزینه های مربوط

تمرکز بر روی جریانات نقدی

عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل تفاضلی :

تأثیرات  اصلی بر روی قیمت گذاری

مشتریان

رقبا

بهای تمام شده:  costs

تصمیمات قیمت گذاری کوتاه مدت : سفارشات خاص

جدول ۳-۷  تجزیه و تحلیل تفاضلی در یک سفارش خاص

رویکرد تفاضلی برای قیمت گذاری :

مسأله ۱-۷  برای مطالعه به کار گیری تجزیه و تحلیل تفاضلی

جدول ۴-۷ اطلاعات برای قیمت گذاری ULLMAN…..

تصمیم گیری قیمت گذاری بلند مدت

استفاده از هزینه های کامل برای تصمیمات قیمت گذاری در سه شرایط زیر می تواند  توجیه شود :

جدول ۵-۷ زنجیره ارزش بهای تمام شده افزایش تدریجی

کاربردهای  مدیریتی

تجربیات قیمت گذاری در کشور های مختلف :

هزینه یابی و قیمت گذاری چرخه عمر محصول :

به کار گیری قیمت های هدف (مورد انتظار ) برای تنظیم هزینه های ( بهای تمام شده ) هدف :

موضوعات  قانونی مرتبط با هزینه  ها در قیمت گذاری ها :

سود اوری مشتریان و تجزیه و تحلیل تفاضلی :

جدول ۶-۷  هریسون و شرکا  ، تجزیه و تحلیل سود دهی مشتریان ( به هزار )

جدول ۷-۷  هریسون و شرکا : محاسبه برای تصمیم گیری در مورد کنار گذاشتن حساب سروینتز

استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) به منظور تجزیه و تحلیل سود دهی مشتریان :

مسأله ۲-۷ برای مطالعه و یادگیری

نمودار ۸-۷  رده بندی ظرفیت محدود