پاورپوینت درباره حسابداری منابع انسانی

کد محصول: PWH28

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت درباره حسابداری منابع انسانی

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید: ۴۰

بخشی از پاورپوینت:

مقدمه

منابع موجود در سازمان جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت وبلندمدت سازمان است . کارایی واثربخشی مدیریت هر سازمان نیز بسته به چگونگی تهیه،توسعه وتخصیص منابع ونگهداری وبه کارگیری آنهاست که این امر نیازمند اطلاعات صحیح در مورد منابع موجود است.

از منابع انسانی به عنوان منبع شماره یک سازمان یاد می کنند که کم توجهی به آن کلیه منابع دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد . با کمک حسابداری منابع انسانی تمامی اطلاعات مربوط به ارزش منابع انسانی یک سازمان را که باید در نظارت وتصمیم گیریهای مدیران به کار گرفته شوند ثبت وگزارش میشود.

عده ای حسابداری نیروی انسانی و ارزشیابی انسان را یاداور شیوه حسابداری در دوران برده داری می دانند و از آنجا که نظام برده داری همواره منفور بوده، گزارش انسان در صورت وضعیت مالی نیز منفور ومذموم شمرده می شود همچنین عده ای معتقدند که انسان علاوه بر جنبه های مادی دارای جنبه های روحی ومعنوی نیز می باشد بنابراین نباید با آن به مثابه یک دارایی بیجان رفتار شود .

فهرست مطالب:

مقدمه

منابع انسانی

تعریف حسابداری منابع انسانی

تاریخچه ومراحل توسعه HRA

الگوی مدیریت منابع انسانی

جذب منابع انسانی:

پرورش منابع انسانی:

تخصیص منابع انسانی:

حفظ و نگهداری منابع انسانی:

بهره برداری از نیروی انسانی:

ارزیابی و پاداش نیروی انسانی

ایرادات حسابداری مرسوم با توجه به HRA  عبارتند از:

دلایل اهمیت واهداف حسابداری منابع انسانی:

روش های اندازه گیری منابع انسانی

روش بهای تمام شده تاریخی

روش بهای جایگزینی

روش بهای فرصت از دست رفته (نظریه مزایده)

روش غرامت کار (لو وشوارتز)

روش دستمزدهای تنزیل شده تعدیل یافته

روش نرخ بازده تلاشها
روش های گزارشگری سرمایه گذاری در دارائی های انسانی
گزارش هیئت مدیره به مجمع صاحبان سهام
ارائه در صورت دارائی های نامشهود
گزارش در صورت های مالی حسابرسی نشده

منظور کردن در صورت های مالی اساسی

مشکلات حسابداری دارائی های انسانی

ارائه دارایی های انسانی در صورت های مالی

مشکلات وانتقادات مطروحه درمورد HRA
نقش وجایگاه حسابداری منابع انسانی در ایران