پاورپوینت های رشته حسابداری

ارائه و دانلود پاورپوینت های آموزشی رشته حسابداری

پاورپوینت فصل یازدهم تئوری حسابداری با موضوع صورت گردش وجوه نقد

دانلود سمینارهای پاورپوینت برای رشته حسابداری

کد محصول: PWH65 قیمت: ۶۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت فصل یازدهم تئوری حسابداری با موضوع  صورت گردش وجوه نقد فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۲۴ بخشی از پاورپوینت : مقدمه : استفاده کنندگان صورتهای مالی نیازمند اطلاعاتی در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحدهای تجاری …

مشاهده جزییات

پاورپوینت فصل ۱۰ تئوری حسابداری(۱) : ترازنامه و مبانی ارزشیابی

دانلود سمینارهای پاورپوینت برای رشته حسابداری

کد محصول: PWH64 قیمت: ۶۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت فصل ۱۰ تئوری حسابداری(۱) : ترازنامه و مبانی ارزشیابی فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۲۷ بخشی از پاورپوینت: ارتباط بین ترازنامه و صورت سود وزیان: به منظور تعریف عناصر حسابداری و ارتباط بین ترازنامه و صورت سود وزیان ، …

مشاهده جزییات

پاورپوینت آماده فصل هفتم تئوری حسابداری (۱) وجه نقد، سرمایه و سود

دانلود سمینارهای پاورپوینت برای رشته حسابداری

کد محصول: PWH63 قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده فصل هفتم تئوری حسابداری (۱) وجه نقد، سرمایه و سود فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۴۱ بخشی از پاورپوینت : در حسابداری دو مفهوم سود و سرمایه از اساسی ترین مفاهیم می باشند در نهایت هر دوی اینها …

مشاهده جزییات

پاورپوینت تئوری حسابداری ۱ مفاهیم سود برای گزارشگری مالی

دانلود سمینارهای پاورپوینت برای رشته حسابداری

کد محصول: PWH62 قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت تئوری حسابداری ۱ مفاهیم سود برای گزارشگری مالی فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۵۹ بخشی از پاورپوینت : تعریف سود حسابداری: سود به معنی بازده سرمایه گذاری است. اندازه گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف …

مشاهده جزییات

پاورپوینت فصل یک تئوری های حسابداری

دانلود سمینارهای پاورپوینت برای رشته حسابداری

کد محصول: PWH61 قیمت: ۸۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده فصل یک تئوری های حسابداری فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید:  ۳۰ بخشی از پاورپوینت به کار گیری روشهای مختلف در حسابداری  آثار واقعی  بر محاسبه سود و سایر پدیده های اقتصادی به شرح زیر دارد: اثر بر مبلغ …

مشاهده جزییات

پاورپوینت درس تئوری حسابداری ۱ : محیط اقتصادی حسابداری

دانلود سمینارهای پاورپوینت برای رشته حسابداری

کد محصول: PWH57 قیمت: ۸۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت درس تئوری حسابداری ۱ : محیط اقتصادی حسابداری فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۳۰ بخشی از پاورپوینت : سیستم اقتصاد خصوصی     – جامعه بالقوه استفاده کنندگان از صورتهای مالی  (منافع مختلف و مشترک )     – تفاوت بین …

مشاهده جزییات

پاورپوینت فصل هفتم درس تئوری حسابداری درباره تصمیم گیری

دانلود سمینارهای پاورپوینت برای رشته حسابداری

کد محصول: PWH60 قیمت: ۵۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت فصل هفتم درس تئوری حسابداری درباره تصمیم گیری فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۲۴ بخشی از پاورپوینت: اهمیت تصمیم گیری :درتئوری حسابداری تصمیم گیری نقش محوری را ایفا می کند. وجایگاه مهمی را در تعاریف حسابداری دارد برای نمونه: …

مشاهده جزییات

پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری ۱ : وجه نقد، سرمایه، سود

دانلود سمینارهای پاورپوینت برای رشته حسابداری

کد محصول: PWH59 قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده فصل نهم تئوری حسابداری ۱ : وجه نقد، سرمایه، سود فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۷۶ بخشی از پاورپوینت: سرمایه و سود، دو مفهوم اساسی حسابداری محسوب می‌شوند که هر دو در نهایت به جریان وجوه نقد، زیربنای …

مشاهده جزییات

پاورپوینت فصل دهم تئوزی حسابداری:مفاهیم سود در گزارشات مالی

دانلود سمینارهای پاورپوینت برای رشته حسابداری

کد محصول: PWH58 قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت فصل دهم تئوزی حسابداری : مفاهیم سود در گزارشات مالی فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید:  ۴۲ بخشی از پاورپوینت: اهداف گزارشگری سود: هدف اصلی گزارش مالی :    تأمین و ارائه اطلاعات مفید برای کسانی که بیشترین علاقه را به …

مشاهده جزییات

پاورپوینت فصل ۴ تئوری حسابداری : درجست وجوی اصول

دانلود سمینارهای پاورپوینت برای رشته حسابداری

کد محصول: PWH56 قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت فصل ۴ تئوری حسابداری : درجست وجوی اصول فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۴۲ بخشی از پاورپوینت: مروری بر مطالب فصل ۴ جست وجو آغاز می شود فعالیت برای ارائه تعریفی از « اصول پذیرفته شده حسابداری » از …

مشاهده جزییات