پاورپوینت های رشته مدیریت

ارائه و دانلود نمونه پاورپوینت در رشته مدیریت در تمامی گرایش ها

پاورپوینت الگوی عوامل موثر برمدیریت دانش در بخش دولتی و خصوصی

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM16 قیمت:۱۲۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده مدیریت : الگوی عوامل موثر بر مدیریت دانش در بخش دولتی و خصوصی فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید:  ۴۱ فهرست مطالب: مقدمه مروری بر تاریخچه مدیریت دانش استراتژیهای مدیریت در مدیریت دانش اهمیت نیاز به مدیریت دانش در سازمانهای …

مشاهده جزییات

پاورپوینت بررسی عوامل مؤثردر فرآیند توانمندسازی کارکنان

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM15 قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده مدیریت: بررسی عوامل مؤثر در فرآیند توانمندسازی کارکنان فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۴۰ فهرست مطالب: مقدمه توانمندسازی یعنی: اهمیت و ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمانها مراحل پنج گانه فرایند توانمند سازی کانگر وکانانگو عوامل موثر برتوانمندسازی مدل …

مشاهده جزییات

پاورپوینت برون سپاری ( نگرش راهبردی ) بر توسعه نیروی انسانی

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM14 قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت رشته مدیریت : برون سپاری ( نگرش راهبردی ) بر توسعه نیروی انسانی فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۶۵ فهرست مطالب: واژه های کلیدی دلایل اصلی  برون سپاری تبعات واثرات منفی مفهوم برون سپاری برون سپاری منابع انسانی وظایف منابع …

مشاهده جزییات

پاورپوینت استراتژی منابع انسانی و سازمان

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM13 قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده مدیریت : استراتژی  منابع انسانی و سازمان فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۴۱ فهرست مطالب: تعریف مدیریت استراتژیک : موضوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی : تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی: طبقه بندی موضوعات استراتژیک در سطح مفهوم اهمیت و …

مشاهده جزییات

پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری سازمانی

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM12 قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت مدیریت استراتژیک : عوامل موثر بر یادگیری سازمانی فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۴۵ فهرست مطالب: چکیده مقدمه تعاریف یادگیری سازمانی چارچوب یادگیری شاخص سازمان یادگیرنده عناصر یادگیرنده مدلهای ذهنی انواع مدلها توسعه سازمان افزایش سرمایه فکری در سازمان …

مشاهده جزییات

پاورپوینت مدیریت سازمانی مبتنی بر هوش عاطفی(هیجانی)

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM11 قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده مدیریت : مدیریت سازمانی مبتنی بر هوش عاطفی(هیجانی) فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۳۹ اسلاید پاورپوینت + ۲۳ صفحه WORD فهرست مطالب: چکیده مقدمه پیشگامان علم هوش عاطفی : نحوه شکل گیری هوش عاطفی : از دیدگاه سالووی و …

مشاهده جزییات

پاورپوینت مدلهای جامع توسعه استراتژیک سرمایه های انسانی

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM10 قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت رشته مدیریت استراتژیک : مدلهای جامع  توسعه استراتژیک سرمایه های انسانی فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۵۳ فهرست مطالب: استراتژی منابع انسانی اهمیت مسئله و ضرورت دانش استراتژی منابع انسانی مدل‌های تدوین استراتژی منابع انسانی مدل فیلیپس مراحل تدوین استراتژی …

مشاهده جزییات

پاورپوینت بررسی رابطه فناوری اطلاعات باتعارض سازمانی دبیران دوره متوسطه (مطالعه موردی)

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM9 قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پروژه پاورپوینت مدیریت :بررسی رابطه فناوری اطلاعات با تعارض سازمانی دبیران دوره متوسطه (مطالعه موردی) فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید:  ۲۵ اسلاید پاورپوینت + ۱۵ صفحه فایل WORD فهرست مطالب: بیان مساله مدل مفهومی فناوری اطلاعات و تعارض سازمانی ادبیات تحقیق …

مشاهده جزییات

پاورپوینت آموزش اثربخش واثربخشی آموزش در راستای توانمندسازی نیروی انسانی

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM8 قیمت:۱۳۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده مدیریت منابع انسانی : آموزش اثربخش و اثربخشی آموزش در راستای توانمندسازی نیروی انسانی فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۴۸ فهرست مطالب: مقـــــدمــــــه آموزش کارکنان در سازمان اهمیت و فواید آموزش کارکنان هدف از آموزش کارکنان انواع آموزشهای کارکنان تعریف …

مشاهده جزییات

پاورپوینت الگوی آموزش مدیران مبتنی برشایستگی

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM7 قیمت: ۹۰۰۰ تومان موضوع سمینار: دانلود پاورپوینت مدیریت : الگوی آموزش مدیران مبتنی برشایستگی تعداد اسلاید: ۳۱ اسلاید پاورپوینت + ۱۴ صفحه WORD فهرست مطالب: مقدمه چهاراصل برنامه های توسعه و پرورش مدیران و رهبران ازدیدگاه پیتر دراکر تعاریف شایستگی تعریف شایستگی مدیریتی الگوی مناسب برای تأمین مدیران …

مشاهده جزییات