پاورپوینت های رشته مدیریت

ارائه و دانلود نمونه پاورپوینت در رشته مدیریت در تمامی گرایش ها

پاورپوینت مدیریت استراتژیک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM26 قیمت: ۵۰۰۰ تومان موضوع سمینار: اسلاید آماده رشته مدیریت استراتژیک : ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۱۸ فهرست مطالب: استراتژی مراحل مدیریت استراتژیک نقش استراتژی [Mintzberg, 1998] توافق محیط بیرون با داخل زیرساختهای اجرای استراتژی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE)) …

مشاهده جزییات

پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM25 قیمت: ۷۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت رشته مدیریت : ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۳۲ فهرست مطالب: استراتژی چیست ؟ الگوی جامع مدیریت استراتژیک چارچوبی جامع برای تدوین استراتژی ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) ماتریس SPACE – …

مشاهده جزییات

پاورپوینت ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها SWOT

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM24 قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت (اسلاید) رشته مدیریت : ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۳۵ فهرست مطالب: مقدمه استراتژی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها Strength  نقطه قوت دسته بندی نقاط قوت نقطه ضعف …

مشاهده جزییات

پاورپوینت درباره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM23 قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت (اسلاید ) مدیریت درباره ی : ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید:  ۲۹ فهرست مطالب: مقدمه فرآیند مدیریت استراتژیک در بر گیرنده سه مرحله می شود : مأموریت سازمان مأموریت کارخانه سیمان پیوند گلستان چشم انداز سازمان …

مشاهده جزییات

پاورپوینت نقاط مرجع استراتژیک برای مدل های یکپارچه

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM22 قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان موضوع: پاورپوینت مدیریت استراتژیک : نقاط مرجع استراتژیک برای مدل های یکپارچه فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۱۲۰ فهرست مطالب: تئوری نقاط مرجع استراتژیک  (Strategic Refrence Point) نقاط مرجع ویژگی های نقاط مرجع استراتژیک نقاط مرجع استراتژیک  در مدل های  مدیریت ومدیریت …

مشاهده جزییات

پاورپوینت مدیریت استراتژیک : استراتژی اصلی GSM

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:pwm21 قیمت: ۹۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت مدیریت استراتژیک : استراتژی اصلی GSM فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۳۱ فهرست مطالب: مقدمه تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک چیست ؟ استراتژی اصلی ماتریس استراتژی اصلی (GSM) انواع استراتژی استراتژی یکپارچه ساز استراتژی متمرکز استراتژی تنوع استراتژی تدافعی بررسی شرکت …

مشاهده جزییات

پاورپوینت نگرشی راهبردی ( استراتژیک ) سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM20 قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت مدیریت استراتژیک : نگرشی راهبردی ( استراتژیک ) سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها تعداد اسلاید:  ۵۴ اسلاید پاورپوینت + ۵۰صفحه فایل WORD فهرست مطالب: مقدمه اداره امور و مدیریت مدیریت عبارت است از ضرورت های تغییر حمله به بخش دولتی …

مشاهده جزییات

پاورپوینت مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاقیات در سازمان ها

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM19 قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده مدیریت : مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاقیات در سازمانها تعداد اسلاید: ۵۴ اسلاید پاورپوینت + ۱۶ صفحه فایل WORD فهرست مطالب: مقدمه تعریف اخلاق تعریف اخلاق در سازمان دیدگاه و تئوریها نکات مورد توجه در ایجاد اصول اخلاقی سطوح رعایت اصول …

مشاهده جزییات

پاورپوینت پست مدرنیسم و روابط کار در سازمان از مدیریت روابط صنعتی تا کارکنان دانش محور

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM18 قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پروژه پاورپوینت مدیریت: پست مدرنیسم و روابط کار در سازمان از مدیریت روابط صنعتی تا کارکنان دانش محور تعداد اسلاید:  ۱۷ اسلاید پاورپوینت + ۲۱ صفحه فایل WORD فهرست مطالب: سفری در تاریخ جهان دوره باستان (Ancient Age) قرون وسطی (Middle Age) …

مشاهده جزییات

پاورپوینت مدیریت یادگیری مبنای سازمانهای دانایی محور

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM17 قیمت: ۸۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده رشته مدیریت : مدیریت یادگیری مبنای سازمان های دانایی محور تعداد اسلاید: ۱۱ اسلاید پاورپوینت + ۹ صفحه WORD فهرست مطالب: جریان دانایی هرم دانایی کارویژه های نظام علمی کشور مفهوم یادگیری مولفه های یادگیری سازمان دانش محور اصول اداره دانشگران …

مشاهده جزییات