پاورپوینت های رشته مدیریت

ارائه و دانلود نمونه پاورپوینت در رشته مدیریت در تمامی گرایش ها

پاورپوینت مدیریت تولید : سیستم تولید به هنگام JIT

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM36 قیمت: ۷۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت مدیریت تولید : سیستم تولید به هنگام JIT فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید:  ۲۸ فهرست مطالب: مقدمه تاریخچه JIT تعریف عمومی JIT تعریف JIT از نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA): چرا برخی شرکت ها از سیستم  JIT استفاده …

مشاهده جزییات

پاورپوینت درباره بهبود مستمر (کایزن)

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM35 قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت مدیریت درباره بهبود مستمر (کایزن) فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید:  ۷۶ فهرست مطالب: تاریخجه کایزن گذری بر نظریه های حسابداری مدیریت تعریف مودا ی   مراحل اجرای کایزن   تفاوت هزینه یابی کایزن واستاندارد

مشاهده جزییات

پاورپوینت سیستم ارزیابی مبتنی بر نمره‌ دهی فازی در بنیاد اروپایی برای مدل برتر تجاری مدیریت کیفیت EFQM

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM34 قیمت: ۹۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده مدیریت : سیستم ارزیابی مبتنی بر نمره‌دهی فازی  در بنیاد اروپایی برای مدل برتر تجاری مدیریت کیفیت EFQM فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید: ۳۱ فهرست مطالب: چکیده مقدمه تعریف مدل برتر مدیریت جامع کیفیت بر اساس بنیاد اروپایی …

مشاهده جزییات

پاورپوینت پنج اصل برای موفقیت CRM

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM33 قیمت: ۵۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت رشته مدیریت : پنج  اصل برای موفقیت CRM فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید:  ۱۹ فهرست مطالب: معیارهای موفقیت  CRM رضایت مشتری سهم بازار حاشیه درآمد و سود فرایند و مسیر تکوین CRM موفق مرحله اول؛ آگاهی: مرحله دوم؛ تمرکز: …

مشاهده جزییات

پاورپوینت درباره ماتریس SWOT

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM32 قیمت: ۸۰۰۰  تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده مدیریت درباره ماتریس  SWOT فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید:  ۳۲ فهرست مطالب: SWOT چیست SWOT ماتریس استراتژی SWOT فرآیند کلی طراحی و تدوین راهبردهای سازمان مطالعه موردی ارزیابی وضع موجود سازمان نوشتن و آدرس دهی استراتژیها :دسته بندی استراتژی …

مشاهده جزییات

پاورپوینت ماتریس گروه مشاوره بوستون

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM31 قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان موضوع سمینار: نمونه پاورپوینت مدیریت استراتژیک : ماتریس گروه مشاوره بوستون فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید:  ۳۷ فهرست مطالب: مقدمه ماتریس گروه مشاوره بوستون ساختار ماتریس اندازه گیری نرخ رشد بازار اندازه گیری سهم نسبی بازار مزایای ماتریس گروه مشاوره بوستون معایب …

مشاهده جزییات

پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM30 قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت درباره مدیریت استراتژیک : ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید:  ۳۸ فهرست مطالب: مقدمه تعریف چارچوب تدوین استراتژی و روش اجرای آن مراحل و الگوی جامع مدیریت استراتژیک بطور کلی شامل: فرایندعمومی برنامه ریزی …

مشاهده جزییات

پاورپوینت بررسی نقاط قوت ،ضعف،فرصت، تهدید در شرکت دخانیات ایران(SWOT)

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM29 قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت مدیریت  (اسلاید ) درباره : بررسی نقاط قوت ،ضعف،فرصت، تهدید  در  شرکت دخانیات ایران(SWOT) تعداد اسلاید: ۴۲ اسلاید پاورپوینت + ۴۶ صفحه فایل WORD فهرست مطالب: مقدمه تاریخچه مناطق عمده کشت توتون وتنباکو  در ایران ارکان جهت ساز شرکت دخانیات ایران …

مشاهده جزییات

پاورپوینت ماتریس گروه مشاوران بستن برای شعب بانک رفاه

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول: PWM28 قیمت: ۹۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت مدیریت استراتژیک : ماتریس گروه مشاوران بستن برای شعب بانک رفاه تعداد اسلاید: ۱۸ اسلاید پاورپوینت + ۲۶ صفحه فایل WORD فهرست مطالب: ماتریس گروه مشاوران بستن سهم نسبی بازار استراتژیهای قابل استفاده در بخش علامت سؤال: استراتژیهای قابل استفاده در …

مشاهده جزییات

پاورپوینت ماتریس بررسی رقابتی (CPM)

دانلود سمینار پاروپوینت مدیریت استراتژیک مالی صنعتی دولتی منابع اسنانی

کد محصول:PWM27 قیمت: ۳۰۰۰ تومان موضوع سمینار: پاورپوینت آماده مدیریت : ماتریس بررسی رقابتی (CPM) فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint تعداد اسلاید:  ۱۰ فهرست مطالب: ماتریس بررسی رقابت (CPM) تفاوت‌های ماتریس بررسی رقابت وارزیابی عوامل داخل پنج گام تهیه ماتریس بررسی رقابت تاریخچه بیمه  ایران تاریخچه بیمه اسیا عوامل تعیین …

مشاهده جزییات