مبانی نظری روانشناسی علوم اجتماعی علوم تربیتی

بسته های آموزشی مبانی و چارچوب نظری روان شناسی علوم تربیتی و علوم اجتماعی

بازدارندگی رفتاری-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR30 تعداد صفحات :   ۲۶   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۸۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد بازدارندگی رفتاری   فهرست مطالب بازدارندگی رفتاری(BIS)      ۲ ۲-۲ سیستم های مغزی بازداری/ فعال سازی رفتاری(BIS / BAS) 5 ۲-۲-۱ سیستم بازدارندگی رفتاری(BIS)     ۸ ۲-۲-۲ توصیف …

مشاهده جزییات

اضطراب و استرس-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR29 تعداد صفحات :   ۵۴   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۵۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد اضطراب و استرس  فهرست مطالب اضطراب و استرس     ۴ ۲-۱ مقدمه    ۴ ۲-۲ مبانی نظری و ادبیات پژوهش   ۵ ۲-۲-۱ تاریخچه اضطراب      ۵ ۲-۲-۲ تاریخچه …

مشاهده جزییات

سبک های دلبستگی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR28 تعداد صفحات :  ۳۳    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۱۰۰۰۰  تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سبک های دلبستگی  فهرست مطالب سبک دلبستگی        ۳ اصول نظریه دلبستگی ۳ ۲-۲-۱ دلبستگی یک نیروی برانگیزاننده ذاتی است ۳ ۲-۲-۲ دلبستگی ایمن مکمل خودمختاری …

مشاهده جزییات

ازدواج و طلاق-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR27 تعداد صفحات :   ۳۴   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۰۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد ازدواج و طلاق  فهرست مطالب ازدواج و طلاق ۲ ازدواج  ۲ ۱-۱-۱-۲-سبک‏های ازدواج  ۳ ۲-۱-۱-۲-عوامل تهدید کننده زندگی مشترک       ۷ ۳-۱-۱-۲-تعارضات در زندگی مشترک       ۸ …

مشاهده جزییات

اوتیسم-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR26 تعداد صفحات :   ۱۵   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۵۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد اتیسم  فهرست مطالب اتیسم  ۲ ۲-۱-۱-۱ نشانه های عمومی بیماری اُتیسم: ۳ ۲-۱-۱-۲ علل بروز اُتیسم:    ۶ ۲-۱-۱-۳ تشخیص اُتیسم:    ۷ بررسی پیشینه ی تحقیق  …

مشاهده جزییات

سبک های حل مسئله-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول:PSR25 تعداد صفحات :    ۱۴  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۵۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سبک های حل مسئله  فهرست مطالب سبک های حل مسئله ۲ تعاریف  و مفاهیم سبک های حل مسئله      ۲ ۲-۳-۲ دیدگاه نزو در رابطه با حل …

مشاهده جزییات

سبک های تفکر-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR24 تعداد صفحات :    ۱۵  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:      ۵۰۰۰  تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سبک های تفکر  فهرست مطالب سبک های تفکر        ۲ تعریف تفکر و سبک های تفکر        ۲ ۲-۲-۲ انواع سبک های تفکر ۳ ۲-۲-۳ تفکر از …

مشاهده جزییات

خود کنترلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR23 تعداد صفحات :  ۱۹    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۸۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خود کنترلی   فهرست مطالب خود کنترلی   ۲ ۲-۵-۱ مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر ۶ ۲-۶ انواع کنترل و نظارت     ۹ ۲-۶-۱ کنترل پیش …

مشاهده جزییات

بهداشت روان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR22 تعداد صفحات :   ۳۴   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۲۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد بهداشت روان  فهرست مطالب بهداشت روان  ۳ ۲-۱-۲-۱ تعریف سلامت روان:۱      ۳ ۲-۱-۲-۲ بهداشت روان:       ۹ ۲-۱-۲-۳ تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف:        ۱۱ ۲-۱-۲-۴ …

مشاهده جزییات

تاب آوری-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR21 تعداد صفحات :   ۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۶۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد تاب آوری  فهرست مطالب تاب آوری      ۲ ۲-۱۳-۴-۱ ویژگی های افراد تاب آور         ۴ ۲-۱۳-۴-۲ نقش صفات شخصیتی در تاب آوری     ۵ ۲-۱۴ پیشینه: ۷ …

مشاهده جزییات