مبانی نظری روانشناسی علوم اجتماعی علوم تربیتی

بسته های آموزشی مبانی و چارچوب نظری روان شناسی علوم تربیتی و علوم اجتماعی

طلاق و عزت نفس-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR20 تعداد صفحات :  ۱۶   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۶۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد طلاق و عزت نفس  فهرست مطالب طلاق و عزت نفس     ۲ ۱-۵-۱-۲- شکل‌گیری عزت نفس    ۴ ۲-۵-۱-۲- اصول عزت نفس  ۷ آگاهی و هوشیاری:    ۷ …

مشاهده جزییات

دلبستگی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR19 تعداد صفحات :   ۲۰   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۷۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد دلبستگی   فهرست مطالب دلبستگی       ۲ ۱-۴-۱-۲- چگونگی پیدایش و رشد دلبستگی        ۴ ۲-۴-۱-۲- ثبات دلبستگی:   ۵ ۳-۴-۱-۲- بزرگسالی و کیفیت دلبستگی     ۷ ۴-۴-۱-۲- انواع دلبستگی    …

مشاهده جزییات

سازگاری زناشویی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR18 تعداد صفحات :   ۲۸   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۸۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سازگاری زناشویی  فهرست مطالب سازگاری زناشویی      ۳ تعریف سازگاری زناشویی      ۳ ۲-۱-۳-۲ کارکرد مطلوب خانواده     ۴ ۲-۱-۳-۳ معنی و مفهوم خانواده متعادل     ۵ ۲-۱-۳-۴ خانواده …

مشاهده جزییات

رضایتمندی تحصیلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول:PSR17 تعداد صفحات :   ۷   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۵۰۰۰     تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد رضایتمندی تحصیلی  فهرست مطالب رضایتمندی تحصیلی ۲ تعریف رضایتمندی ۲ پیشینه داخلی و خارجی پژوهش ۴ منابع ۷  بخشی از پروژه تعریف رضایتمندی مفهوم رضایتمندی که …

مشاهده جزییات

کیفیت زندگی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR16 تعداد صفحات :  ۲۱    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۷۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد کیفیت زندگی   فهرست مطالب کیفیت زندگی ۲ مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی:        ۲ مروری تاریخی بر مفهوم کیفیت زندگی:      ۴ ابعاد کیفیت زندگی    ۵ رویکردهای …

مشاهده جزییات

هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR15 تعداد صفحات :   ۴۸   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۵۰۰۰    تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی  فهرست مطالب هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی         ۴ فرهنگ ۴ ۲-۱-۲- هویت         ۵ ۳-۱-۲- هویت فرهنگی       ۵ ۴-۱-۲- …

مشاهده جزییات

شکاف دیجیتالی-مبانی و چارچوب نظری، مفاهیم و تعاریف

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR14 تعداد صفحات :   ۱۶   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۵۰۰۰  تومان مبانی و چارچوب نظری، مفاهیم و تعاریف در مورد شکاف دیجیتالی  فهرست مطالب شکاف دیجیتالی       ۲ نظریات مربوط به شکاف دیجیتالی    ۲ نظریهی جبرگرایی تکنولوژیک ۲ ۳-۲-۲-نظریه‌ی اشاعه         ۵ ۳-۲-۳-نظریهی شکاف آگاهی         ۸ ۳-۲-۴-نظریه‌ی شکاف دیجیتالی     ۹ …

مشاهده جزییات

شبکه و رسانه های اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR13 تعداد صفحات :  ۵۲    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:      ۱۵۰۰۰  تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد شبکه و رسانه های اجتماعی  فهرست مطالب شبکه و رسانه های اجتماعی  ۲ ویژگی های شبکه های اجتماعی      ۴ ۲-۳-۳ فیس‌بوک      ۹ در طی ۲۰ …

مشاهده جزییات

مفاهیم کودک و نوجوان-مبانی و چارچوب نظری، تعاریف

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR12 تعداد صفحات :  ۷    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:  ۳۰۰۰   تومان مبانی و چارچوب نظری، تعاریف در مورد مفاهیم کودک و نوجوان   فهرست مطالب تعریف کودک و نوجوان        ۲ ۲ – ۲ – ۱ تعریف کودک     ۲ ۲ – ۲ – ۲ دوران کودکی     ۲ ۲ – …

مشاهده جزییات

سبک های زندگی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PSR11 تعداد صفحات :    ۲۵  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:      ۶۰۰۰  تومان مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد سبک های زندگی  فهرست مطالب سبک زندگی   ۲ پیشینه مطالعه ۲ تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج کشور:       ۲ چارچوب نظری و مدل تحلیلی …

مشاهده جزییات