مبانی نظری مدیریت و حسابداری

بسته های آموزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری

سرمایه فکری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD92 تعداد صفحات :  ۴۲    صفحه فرمت فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد سرمایه فکری  بخشی از متن: سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری در سال ۱۹۶۹ آقای جان گالبریت اولین کسی بود …

مشاهده جزییات

مدیریت ریسک اعتباری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD91 تعداد صفحات :   ۷۷   صفحه فرمت فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  مدیریت ریسک اعتباری بخشی از متن بانک و بانکداری امروزه بانکداری یکی از با اهمیت¬ترین بخش¬های اقتصاد به شمار می آید. بانک¬ها …

مشاهده جزییات

عملکرد سازمانی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول:PMD90 تعداد صفحات :   ۳۶   صفحه فرمت فایل WORD قیمت: ۸۰۰۰ تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  عملکرد سازمانی بخشی از متن: تشریح مفهوم عملکرد در ضرورت وتشریح مفهوم عملکرد هولتون و بیتز  (۱۹۹۵) خاطر نشان ساخته اند که مفهوم …

مشاهده جزییات

مدیریت استراتژیک منابع انسانی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD89 تعداد صفحات :  ۸۳    صفحه فرمت فایل WORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان مبانی نظری ، ادبیات تحقیق در مورد مدیریت استراتژیک منابع انسانی  بخشی از متن: مقدمه ما اغلب از نظر منابع نظیر سرمایه، زمین، انرژی، تجهیزات و… با محدودیت رو به رو هستیم ولی با داشتن منبع عظیم …

مشاهده جزییات

وفاداری مشتریان- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD86 تعداد صفحات :  ۲۲    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۵۰۰۰  تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد وفاداری مشتریان  بخشی از متن وفاداری مشتریان یکی از موضوع هایی است که امروزه از دیدگاه بسیاری از مدیران به ویژه در …

مشاهده جزییات

مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD85 تعداد صفحات :   ۶۵   صفحه فرمت فایل WORD قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی بخشی از متن انسان به عنوان یک منبع و سرمایه: سرمایه انسانی وسیله ای است برای …

مشاهده جزییات

سلامت سازمانی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD84 تعداد صفحات :   ۳۰   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۹۰۰۰   تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  سلامت سازمانی بخشی از متن ۱-۱-  تاریخچه سلامت سازمانی اصطلاح “سلامت سازمانی” نخستین بار در سال ۱۹۶۹ توسط مایلز در مطالعه جو …

مشاهده جزییات

تعهد سازمانی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و پیشینه خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD83 تعداد صفحات :    ۲۹  صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۸۰۰۰   تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  تعهد سازمانی بخشی از متن: کارکنان ارزشمندترین دارایی ما هستند“این ادعا بارها و بارها توسط مدیران و رهبران مطرح شده است، برای …

مشاهده جزییات

مدیریت استعداد- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD82 تعداد صفحات :   ۲۳   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۶۰۰۰    تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  مدیریت استعداد بخشی از متن: مقدمه امروزه سازمانها بخوبی دریافته اند که به منظور موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و نیز ماندگاری …

مشاهده جزییات

سرمایه اجتماعی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD81 تعداد صفحات :   ۲۵   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۷۰۰۰     تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد سرمایه اجتماعی  بخشی از متن سرمایه اجتماعی[۱] موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسی در سطح جهان است. از زمانی که …

مشاهده جزییات