مبانی نظری مدیریت و حسابداری

بسته های آموزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری

عدالت سازمانی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD39 تعداد صفحات :  ۲۵    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:  ۵۰۰۰ تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد عدالت سازمانی  بخشی از متن: تعریف عدالت حیات و تداوم هر سیستم و نهاد اجتماعی در گرو وجود پیوندی مستقیم میان عناصر …

مشاهده جزییات

صنعت بیمه- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD38 تعداد صفحات :   ۳۰   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۷۰۰۰    تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد صنعت بیمه  بخشی از متن تعریف کلی بیمه بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و …

مشاهده جزییات

تصمیم گیری در سرمایه گذاری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD37 تعداد صفحات :   ۳۳   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۷۰۰۰   تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد   تصمیم گیری در سرمایه گذاری بخشی از متن: ماهیت سرمایه گذاری امروزه از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایه گذاری …

مشاهده جزییات

ساختار سرمایه- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD36 تعداد صفحات :  ۴۰    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۹۰۰۰    تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  ساختار سرمایه بخشی از متن: ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. که به وسیله آن …

مشاهده جزییات

روش های تأمین مالی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD35 تعداد صفحات :  ۶۱    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۲۰۰۰   تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  روش های تأمین مالی بخشی از متن تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح …

مشاهده جزییات

دانش مداری سازمان- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD34 تعداد صفحات :   ۳۴   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۸۰۰۰     تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  دانش مداری سازمان فهرست مطالب دانش مداری سازمان  ۴ ۲- ۱- ۲  روند تاریخی حرکت سازمان‌ها به سوی سازمان‌های دانش‌مدار         ۴ ۲- …

مشاهده جزییات

خصوصی سازی بیمه- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD33 تعداد صفحات :   ۳۵   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۸۰۰۰    تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  خصوصی سازی بیمه فهرست مطالب خصوصی سازی بیمه  ۳ ۲-۹ ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران      ۵ ۲-۱۰ …

مشاهده جزییات

شرکت های تعاونی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD32 تعداد صفحات :  ۳۴    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۸۰۰۰   تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  شرکت های تعاونی فهرست مطالب شرکت های تعاونی    ۴ ۲-۵- مفهوم تعاون:    ۴ ۲-۵-۱- مفهوم شرکت تعاونی:        ۶ ۲-۵-۲- وظایف وزارت تعاون …

مشاهده جزییات

بورس اوراق بهادار- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول:PMD31 تعداد صفحات :  ۲۰    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۸۰۰۰    تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  بورس اوراق بهادار فهرست مطالب بورس اوراق بهادار      ۲ ۲-۴-۱) تاریخچه پیدایش بورس      ۳ ۲-۴-۲) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه   ۴ …

مشاهده جزییات

بازارهای مالی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD30 تعداد صفحات :   ۱۳   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۵۰۰۰    تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  بازارهای مالی فهرست مطالب بازارهای مالی  ۲ اهمیت بازارهای مالی ۲ ۲-۳-۲) توسعه بازارهای مالی ۳ ۲-۳-۳) طبقه بندی بازارهای مالی   ۴ …

مشاهده جزییات