مبانی نظری و تئوری ها

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی مناسب برای مطالعه و تکمیل تحقیقات علمی و پژوهشی

مسئولیت پذیری اجتماعی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD46 تعداد صفحات : ۳۷     صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۸۰۰۰   تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد   مسئولیت پذیری اجتماعی بخشی از متن: امروزه سازمانها و کسب و کارها با چالش جدیدی روبرو شده اند؛ بطوریکه جهت بقا و …

مشاهده جزییات

مدیریت دانش مشتری در سازمان- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD45 تعداد صفحات :   ۷۳   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:   ۱۴۰۰۰     تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  مدیریت دانش مشتری در سازمان بخشی از متن ۲- ۲- ۱ مقدمه مدیریت دانش: مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت …

مشاهده جزییات

مدیریت ارتباط با مشتری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD44 تعداد صفحات :   ۶۰   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۲۰۰۰    تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  مدیریت ارتباط با مشتری بخشی از متن ۲- ۳- ۱ مقدمه مدیریت ارتباط با مشتری: (CRM[۱]) استراتژی کسب و کاری است که …

مشاهده جزییات

سرمایه فکری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD43 تعداد صفحات :   ۳۹   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۸۰۰۰   تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  سرمایه فکری بخشی از متن مبانی نظری سرمایه فکری سرمایه فکری یک مفهوم چند رشته ای است و فهم و درک آن …

مشاهده جزییات

حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD42 تعداد صفحات :   ۳۸   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۹۰۰۰    تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی بخشی از متن تعریف مدیریت مدیریت یکى از مهم ترین فعالیت هاى انسانى به شمار مى …

مشاهده جزییات

فرهنگ سازمانی- مبانی و چارچوب نظری ادبیات پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD41 تعداد صفحات :   ۵۴   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۱۱۰۰۰    تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  فرهنگ سازمانی بخشی از متن: ۲-۲- مفهوم فرهنگ فرهنگ، واژه ‌ای فارسی و مرکب از دو کلمه «فر» و «هنگ» است. «فر» …

مشاهده جزییات

عناصر آمیخته بازاریابی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD40 تعداد صفحات :   ۶۰   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:۱۲۰۰۰ تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد عناصر آمیخته بازاریابی بخشی از متن: بازاریابی چیست؟    انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی را اینچنین تعریف نموده است: «بازاریابی فرآیند برنامه­ریزی و تحقق یک …

مشاهده جزییات

عدالت سازمانی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD39 تعداد صفحات :  ۲۵    صفحه فرمت فایل WORD قیمت:  ۵۰۰۰ تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد عدالت سازمانی  بخشی از متن: تعریف عدالت حیات و تداوم هر سیستم و نهاد اجتماعی در گرو وجود پیوندی مستقیم میان عناصر …

مشاهده جزییات

صنعت بیمه- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD38 تعداد صفحات :   ۳۰   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:    ۷۰۰۰    تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد صنعت بیمه  بخشی از متن تعریف کلی بیمه بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و …

مشاهده جزییات

تصمیم گیری در سرمایه گذاری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

دانلود چارچوب نظری و مروری بر ادبیات

کد محصول: PMD37 تعداد صفحات :   ۳۳   صفحه فرمت فایل WORD قیمت:     ۷۰۰۰   تومان مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد   تصمیم گیری در سرمایه گذاری بخشی از متن: ماهیت سرمایه گذاری امروزه از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایه گذاری …

مشاهده جزییات