پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

SA39-بررسی میزان استفاده از رسانه ها در اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه

کد محصول:SA39

90 صفحه word (همراه با فایل های آماری spss 

20000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ...1

1-2 بیان مسئله...3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ....5

1-4 اهداف تحقیق .7

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 تاريخچه.8

2-1-1 سير تحول مفهوم اوقات فراغت ..8

2-1-2 سير گذران اوقات فراغت در ايران ..9

2-2 پیشینه های تحقیق11

2-2-1 تحقیقات داخلی...11

2-2-2 تحقیقلات خارجی....12

2-3 نتیجه گیری....14

فصل سوم : مبانی نظری تحقیق

3-1 مقدمه...15

3-2 ادبیات تحقیق.17

3-3نظريه ها ....18

3-3-1 نظريه نهادي....18

3-3-1-1 نظريه رايزمن....19

3-3-1-2 نظريه سون .20

3-3-1-3 نظريه فلوئيد هاوس ...20

3-3-1-4 نظریه هربرت مارکوزه....21

3-4  نظریه اقتصاد سیاسی رسانه ها..22

3-5  نظریه وابستگی مخاطبان22

3-6 تئوری های رفتار.23

3-7 تئوری طبقات.. ...24

3-8 تئوری علمی - اجتماعی24

3-9 تئوری مسئولیت اجتماعی ..24

3-10 دیدگاه سیریل اسمیت. .... 26

3-11 دیدگاه سمز و کلر. 27

3-12 نظریه ی دالاس اسمیت. ...29

3-13 نظریه ی برجسته سازی29

3-14 چارچوب نظری31

3-14-1 تئوری علمی و اجتماعی....32

3-14-2 تئوری مسئولیت اجتماعی..32

3-15 سؤالات پژوهشی....33

فصل چهارم : روش شناسی تحقیق

4-1 مقدمه ..34

4-2 روش تحقیق...35

4-3 جامعه آماری..36

4-4 تعریف مفاهیم36

4-4-1 تعریف نظری .36

4-4-2 متغیر وابسته36

4-4-3 متغیرهای مستقل...37

4-4-4 تعریف عملیاتی....38

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده ها

5-1 مقدمه...39

5-2 داده 40

5-3 اطلاعات ..40

5-3-1 منابع تغذيه اطلاعات..40

5-4 سيستم هاي پردازش.41

5-5 تجزيه و تحليل داده ها..43

5-6جامعه آماري تحقيق.43

5-7 اندازه جامعه..43

5-8  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی.44

5-8-1 توصیف ویژگی های فردی ....44

5-8-1-1 جنسیت.44

5-8-1-2 سن افراد....45

5-8-1-3 وضعیت تأهل..46

5-8-1-4 سطح درآمد خانواده..47

5-8-1-5 رشته تحصیلی..48

5-9 تجزيه و تحليل آماري....49

فصل ششم: نتیجه گیری

6-1مقدمه ..56

6-2 نتایج تحقیق ..57

6-3 پیشنهادات 58

6-4 محدودیتها ....58

6-4-1محدودیت تحقیق 58

6-4-2محدودیت محقق .58

6-5 پیشنهادات قابل تعمیم ...59

 

فهرست منابع و مآخذ

 منابع.60

ضمیمه و پیوست

پرسشنامه.62

1- نمودار (1) جنسیت44

2- نمودار (2) سن افراد....45

3- نمودار(3) وضعیت تأهل..46

4- نمودار (4) سطح درآمد خانواده.47

5- نمودار (5) رشته تحصیلی.48

 

6- نمودار(6) استفاده از رسانه ها و گذران اوقات فراغت در جایگاه های مختلف اجتماعی...49

7- نمودار(7) استفاده از رسانه و شیوه گذران اوقات فراغت50

8- نمودار(8) استفاده از رسانه و انتخاب مکانهای گذران اوقات فراغت...51

9- نمودار(9) استفاده از رسانه و نحوةگذران اوقات فراغت در سنین مختلف52

10- نمودار(10) استفاده از رسانه ها و انتخاب تفریحات هنگام گذران اوقات فراغت...53

11- نمودار(11) استفاده از رسانه و ابزاری برای گذران اوقات فراغت54

12- نمودار(12) میزان استفاده والدین و فرزندان از رسانه....55

13- جدول 5-1:وضعیت جنسی.44

14-  جدول 5-2 سن افراد....45

15- جدول 5-3 وضعیت تأهل...46

16- جدول 5-4 سطح درآمد خانواده...47

17- جدول 5-5  رشته تحصیلی.48

18- جدول(6) استفاده از رسانه ها و گذران اوقات فراغت در جایگاه های مختلف اجتماعی.49

19- جدول(7) استفاده از رسانه و شیوه گذران اوقات فراغت...50

20- جدول(8) استفاده از رسانه و انتخاب مکانهای گذران اوقات فراغت.51

21- جدول(10) استفاده از رسانه ها و انتخاب تفریحات هنگام گذران اوقات فراغت...53

22- جدول(11) استفاده از رسانه و ابزاری برای گذران اوقات فراغت54

23- جدول(12) میزان استفاده والدین و فرزندان از رسانه....55

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید