پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

SA104- بررسي رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان (همراه با فایل SPSS)

کد محصول SA104

فایل WORD

 

 122 صفحه

30000 تومان

فصل اول           10

کلیات تحقیق     10

1-1 مقدمه:        11

1-2  بيان مسأله:  12

1-3-ضرورت و اهميت موضوع   15

1-4 مدل مفهومی تحقیق  16

1-5 اهداف تحقيق:         17

1-5-1 هدف کلي تحقيق:           17

1-5-2  اهداف فرعی تحقيق:       17

1-6 فرضیه های تحقيق:  17

1-6-1 فرضیه اصلی        17

1-6-2 فرضیه های فرعی 18

1-7 تعريف مفاهيم و متغيرها:       18

1-7-1تعاريف نظري:     18

1-7-1-1 يادگيري:        18

1-7-1-2 يادگيري سازماني:       18

1-7-1-3 هوش هیجانی: 19

1-8-2 تعاريف عملياتي: 19

1-8-2-1 يادگيري سازماني:       19

1-8-2-2 هوش هیجانی: 19

فصل دوم           20

ادبیات تحقیق     20

2-1 مباني نظري تحقيق:  21

2-1-1 مباني نظري يادگيري سازماني:      21

2 -1-1-1  تعريف يادگيري :      21

1-1-1-2 تعاريف يادگيري سازماني :       22

2-1-1-3-  سير مفهوم پردازي يادگيري سازماني : 28

2-1-1-4  انواع يادگيري سازماني :          29

2-1-1-4- 1 از نظر آرجريس و شون :     29

1 ) يادگيري تک حلقه اي:          29

2 ) يادگيري دو حلقه اي: 30

3 ) يادگيري سه حلقه اي:            30

2-1-1-4-2-  از نظرمايکل جي مارکوارت           30

الف ) يادگيري انطباقي    31

ب ) يادگيري پيش بيني کننده يا آينده نگر            31

ج ) يادگيري ثانويه         32

د ) يادگيري کنشي         32

2-1-1-4-3-  ازنظرفايول و لايلز 32

2-1-1- 5- فرآيند يادگيري :      35

2-1-1-5-1- فرايند يادگيري از نظرآرجريس و شون:        35

2-1-1-5-2- فرايند يادگيري از نظر هابر :            36

2-1-1-5-3- فرايند يادگيري از نظر چارلز هنري :            37

2-1-1-5-4-  فرايند يادگيري از نظر دنيل کيم :   38

2-1-1-6- ويژگيهاي يادگيري سازماني  :            40

2-1-1-7- مهارت هاي يادگيري :           41

2-1-1-8- شيوه هاي يادگيري:   41

2-1-1-8-1- يادگيري مبتني بر تجربه :    41

2-1-1-8-2- يادگيري کارکنان در يک سازمان يادگيرنده :           43

2-1-1-8-3- يادگيري افراد در محيط کار :          44

2-1-1-8-3-1-يادگيري بواسطه اشتباهات و عدم تکرار آن اشتباهات :        46

2-1-1-8-3- 2- يادگيري بوسيله خودآموزي و خارج از محل کار :            46

2-1-1-8-3- 3- يادگيري بواسطه تمرين ارزش هاي فردي يک شخص :    46

2-1-1-8-3- 4- يادگيري بوسيله استفاده از تئوري و تمرين مهارت ها :       47

2-1-1-8-3- 5- يادگيري بوسيله حل مسأله :        47

2-1-1-8-3- 6- يادگيري بواسطه تعامل با ديگران :          48

2-1-1-8-3- 7- يادگيري بواسطه برنامه ريزي باز دو طرفه :           48

2-1-1-8-3- 8- يادگيري بواسطه طرفداري و حمايت از همکاران :            48

2-1-1-8-3- 9- يادگيري بواسطه معرفي رهبر به ديگران : 49

2-1-1-8-3- 10- يادگيري بواسطه آموزش رسمي :         49

2-1-1-8-3- 11- يادگيري بواسطه ممارست در تضمين کيفيت :    49

2-1-1-9- قابليت يادگيري سازمان ها :    49

2-1-1-10- يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده :          51

2-1-1-11- عوامل مؤثر در يادگيري سازماني :     52

2-1-1-12-تاکتيک هاي يادگيري سازماني در موقعيت متلاطم و رقابتي.      57

1. تماميت          57

2. تنوع  57

3. مناظره منطقي             58

4.فضاي باز و آزاد          58

5. همه جا ، همه وقت      58

6. جاذبه هاي شگفت      58

7.بازخورد         58

8. ظهوريابنده     59

9 . ويژگي خود ايجادي 59

10. غيرخطي بودن          59

11.تراکم و انباشتگي      59

12. تعقيب کردن (همراه کردن)   60

13 . مدل سازي داخلي    60

14. عناصر اصلي            60

2-1-1-13- موانع يادگيري سازماني :      60

2-1-1-14-  نکات کليدي در يادگيري سازماني : 64

2-1-1-15-   ساز و کارهاي يادگيري سازماني     65

2-1-2-2- انواع هوش    67

با توجه به مطالب ذکر شده، ابزري، اعتباريان و ستاري قهفرخي (1385)، با نگاهي اجمالي، انواع هوش را بدين شرح مطرح نمودند.            67

2-1-2-2-2- هوش احساسي- هيجاني     68

2-1-2-2-3- هوش معنوي          69

1- عقل شهودي 69

2- ادراک مستدل           69

3- آگاهي بر خواست و نيت        70

4- عشق و شفقت            70

5- قدرت و عدالت متمرکز          70

6- شفا و بخشش            70

7- زندگي با شوق          70

8- زندگي با وقار، يکدلي و تعهد 71

9- پيوند و خدمت خلاق 71

10- پادشاهي خداوند، شادي و تکميل، زندگي با هوش معنوي مطلوب.        71

2-1-2-2-4- هوش اخلاقي        72

2-1-2-3-2- انواع هوش از ديدگاه ترستون          73

2-1-2-3-3- انواع هوش از ديدگاه اشترن برگ    74

2-1-2-3-3- هوش چندگانه گاردنر        74

2-2- پيشينه تحقيقاتي     79

2-2-1- مروري بر تحقيقات        79

2-2-1-1- تحقيقات داخلي        79

2-2-1-2-تحقيقات خارجي       82

2-2-2- مروري بر تحقيقات پيشين هوش هیجانی:  84

2-2-2-1- تحقيقات داخلي        84

2-2-2-2- تحقيقات خارجي      85

فصل سوم:         89

روش شناسی تحقیق        89

3- 1  مقدمه       90

3 – 2  روش تحقيق        90

3-3 روش تحقیق در این مطالعه    91

3 – 4 جامعه آماري        91

3-4-1 جامعه آماری:      91

3-4-2 نمونه آماری:       92

3 – 5 روش جمع آوري اطلاعات 92

3 – 6 ابزار اندازه گيري   92

3-7 تجزيه و تحليل داده ها          93

فصل چهارم:      95

تجزیه و تحلیل داده ها     95

4-1 مقدمه         96

4-2  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی   97

4-2-1 توصیف ویژگی های فردی           97

4-2-1-1 جنسیت           97

4-4-1-2 سن افراد         98

4-3 تجزيه و تحليل آماري:         100

فرضيه اول: بین ارزیابی عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟          100

فرضيه دوم: بين استفاده از عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟      101

فرضيه سوم: بین تنظیم عواطف خود و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟           102

فرضیه چهارم: بین ارزیابی عواطف و یادگیری سازمانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اقلید رابطه وجود دارد؟ 104

فصل پنجم:        106

نتیجه گیری و پیشنهادات 106

5-1مقدمه          107

5-2 نتایج تحقیق            108

5-3 پیشنهادات   109

5-4 محدودیتها  109

5-4-1محدودیت تحقیق  109

5-5 پیشنهادات قابل تعمیم           109

منابع      110

پرسشنامه هوش هیجانی   117

پرسشنامه یادگیری سازمانی          121

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
0 #2 محمد در تاریخ: ش 15 خرداد 1395 ، ساعت 11:03 ق ظ
با سلام و تشکر از پیگیری جناب رحیمی
فایل مورد نظر به ایمیل من ارسال شد
با سپاس
نقل قول
 
 
-1 #1 شهاب در تاریخ: ی 30 فروردين 1394 ، ساعت 03:01 ب ظ
با سلام و خسته نباشید
این پایان نامه واسه چه سالی میباشد؟
نقل قول
 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید