پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

لیست مقالات انگلیسی ترجمه شده رشته کامپیوتر وIT

 لیست مقالات انگلیسی ترجمه شده رشته کامپیوتر وIT 

امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی قبل از خرید ترجمه  

 

کد مقاله

CM1- معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی (دانلود مقاله انگلیسی)

A computer architecture using operand descriptor

تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد قیمت: 10000تومان

----------------------------------

CM2- تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی (دانلود )

A DFO technique to calibrate queuing models

تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 27 صفحه فارسی وورد قیمت = 10000تومان

----------------------------------

CM3-راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه (دانلود )

A Fair Solution to DNS Amplification Attacks

تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

-----------------------------------

CM4- سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ(دانلود )

A secure domain name system based on intrusion tolerance

تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد قیمت:10000 تومان

-----------------------------------

CM5- همجوشی داده اسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل(دانلود )

Asynchronous Data Fusion With Parallel Filtering Frame

تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد قیمت: 10000 تومان

----------------------------------

CM6-پیوند اتوماتیک داده های یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده(دانلود )

A uniform ADL for embedded processor

تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد قیمت: 10000 تومان

-----------------------------------

CM7- ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره(دانلود )

Age Synthesis and Estimation via Faces

تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف - 44 صفحه فارسی وورد  قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

----------------------------------

CM8- سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها(دانلود )

Advanced Microcontroller Bus Architecture system

تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد قیمت: 10000 تومان

-----------------------------------

CM9- الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها(دانلود )

An algorithm for fast and efficient text mining used to automatically generate a database containing kinetic information

تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 20 صفحه فارسی وورد قیمت: 10000 تومان

----------------------------------

CM10- سیستم کنترل ترافیک؛ سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم(دانلود )

An Intelligent Traffic Control System for Wireless network

تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد قیمت: 10000تومان

----------------------------------

CM11- تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات(دانلود )

An Analysis of Particle Swarm Optimizers

تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد قیمت: 15000 تومان

-----------------------------------

CM12- بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم یا کامپایلر(دانلود )

An examination of the relation between architecture and compiler

تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد قیمت: 15000 تومان

-----------------------------------

CM13- سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب(دانلود )

Amoeba-Based Knowledge Discovery System

تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد قیمت: 8000 تومان

-----------------------------------

CM14- تجزیه و تحلیل پروتکل چندبخشی عمومی عملگرا توسط مدل اوپال(دانلود )

Analyzing the PGM protocol with uppaal

تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف - 6 صفحه فارسی وورد قیمت: 4000 تومان

----------------------------------

CM15- تایید مبتنی بر اثبات سیستم های گالس چندزمانه(دانلود )

Assertion Based Verification of Multiple-Clock GALS  Systems

تعداد: 2 صفحه انگلیسی پی دی اف - 4 صفحه فارسی وورد قیمت: 4000 تومان

-----------------------------------

CM16- فلسفه شرکت اپل، از محصولات اولیه مکین تاش در سال 1948 تا تولید آیپاد(دانلود )

Apple’s philosophy, from the original Macintosh in 1984 to the iPod

تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد قیمت: 10۰۰۰ تومان

------------------------------------

CM17- مفاهیم پایه و طبقه  بندی محاسبات قابل اعتماد و امن(دانلود )

Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing

تعداد: 21صفحه انگلیسی پی دی اف - 53 صفحه فارسی وورد  قیمت: 15000 تومان

-----------------------------------

CM18- بیت تورنت؛ پروتکل اشتراک فایل نظیر به نظیر(دانلود )

BitTorrent a peer-to-peer file sharing protocol

تعداد: 29 صفحه انگلیسی پی دی اف - 45 صفحه فارسی وورد قیمت:۱۵۰۰۰ تومان

-----------------------------------

CM19- راه  حل های شبکه محلی بیسیم سیار بروکید(دانلود )

Brocade Mobility Wireless LAN Solutions

تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد قیمت: 10000 تومان

-----------------------------------

CM20- انتخاب گره سرخوشه با  استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بیسیم(دانلود )

Cluster-head election using Fuzzy logic for wireless sensor Network

تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد  قیمت: 10000 تومان

-----------------------------------

CM21- نقل و انتقال بسته های انیکست کدگذاری شده برای شبکه های مش بیسیم (دانلود )

Coded anycast packet forwarding for wireless mesh networks

تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 29 صفحه فارسی وورد قیمت: 15000 تومان

-----------------------------------

CM22- معماری کامپیوتر(دانلود )

Computer Architecture

تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 13 صفحه فارسی وورد قیمت: ۱5۰۰۰ تومان

-----------------------------------

CM23- تولرانس عیب کامپیوتر(دانلود )

Computer fault tolerance

تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد قیمت: 10۰۰۰ تومان

-----------------------------------

CM24- پردازش تصویر کامپیوتری(دانلود )

Computer image processing

تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد  قیمت:۱5۰۰۰تومان

----------------------------------

CM25- اصول  و الگوهای سیستم های توزیع(دانلود )

Distributed systems principles and paradigms

تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف - 28 صفحه فارسی وورد  قیمت:۱۵۰۰۰ تومان

-----------------------------------

CM26- معماری پایگاه داده(دانلود )

Database architecture

تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد  قیمت: 10000 تومان

----------------------------------

CM27- فشرده سازی داده(دانلود )

Data compression

تعداد: 63 صفحه انگلیسی پی دی اف - 84 صفحه فارسی وورد  قیمت:20000 تومان

----------------------------------

CM28- تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط گاوس ساختاری  شبکه های عصبی(دانلود )

Efficient Text-Independent Speaker Verification with Structural Gaussian Mixture Models and Neural Network

تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 26 صفحه فارسی وورد قیمت: 10۰۰۰ تومان

----------------------------------

CM29- افزایش امنیت سیستم نام دامنه با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه(دانلود )

Enhancing DNS security using dynamic firewalling with network agents

تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد  قیمت:10000 تومان

-----------------------------------

CM30- روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن(دانلود )

Exact methods for the asymmetric traveling salesman problem

تعداد: 37 صفحه انگلیسی پی دی اف - 45 صفحه فارسی وورد  قیمت: 20000 تومان

-----------------------------------

CM31- سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر(دانلود )

Eye-blink detection system for human–computer interaction

تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد  قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

------------------------------------

CM32- برنامه فیس تایم ( تماس ویدئویی) برای سیستم عامل مکینتاش(دانلود )

FaceTime for Mac

تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 5 صفحه فارسی وورد قیمت: 10000 تومان

-----------------------------------

CM33- موتور جستجوی با برنامه منبع باز و رایگان(دانلود )

Free and Open Source search engine

تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 5 صفحه فارسی وورد قیمت: 10۰۰۰ تومان

-----------------------------------

CM34- از ناپایداری تا ماندگاری در برنامه نویسی مقصود گرا(دانلود )

From Transience to Persistence in Object Oriented Programming

تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد  قیمت: 10۰۰۰ تومان

-----------------------------------

CM35- مفاهیم بنیادین در مورد قابلیت اطمینان سیستم(دانلود )

Fundamental Concepts of Dependability

تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف - 27 صفحه فارسی وورد   قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

-----------------------------------

CM36- شبکه های عصبی آموزشی  رقابتی پیشرفته در مورد تشخیص نفوذ در شبکه و شناسایی کلاهبرداری(دانلود )

Improved competitive learning neural networks for network intrusion and fraud detection

تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 32 صفحه فارسی وورد  قیمت: 10000 تومان

----------------------------------

CM37- پروتکل مسیریابی دروازه داخلی(دانلود )

Interior Gateway Routing Protocol

تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد  قیمت: 10000 تومان

-----------------------------------

CM38- امنیت ماشین مجازی مبتنی بر کرنل(دانلود )

Kernel-based Virtual Machine (KVM) security

تعداد: 65 صفحه انگلیسی پی دی اف - 61 صفحه فارسی وورد قیمت:20000 تومان

------------------------------------

CM39- الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون سازی خانگی(دانلود )

Location-Based Self-Adaptive Routing Algorithm for Wireless Sensor Networks in Home Automation

تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 35 صفحه فارسی وورد   قیمت: 15000 تومان

-------------------------------------

CM40- الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده(دانلود )

Mining asynchronous periodic patterns in time series data

تعداد: 32 صفحه انگلیسی پی دی اف - 33 صفحه فارسی وورد   قیمت =۱۵۰۰۰ تومان

------------------------------------

CM41- مسائل مرتبط به مدل سازی تایید سخت افزاری در زبان برنامه تویسی الکترونیک(دانلود )

Modeling Hardware Verification Concerns Specified in the e-language

تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد   قیمت: 10000 تومان

------------------------------------

CM42- دستگاه تلفن همراه و نرم افزارهای مخرب مربوط به این  دستگاه(دانلود )

Mobile device and malware related to this device

تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد   قیمت: 8000 تومان

-----------------------------------

CM43- طرح  روش محاسبه ابری  جدید برای اینترنت  نسل بعد(دانلود )

New Cloud Architectures For The Next Generation internet

تعداد: 39 صفحه انگلیسی پی دی اف - 41 صفحه فارسی وورد قیمت: 20000 تومان

-----------------------------------

CM44- ایجاد شبکه(دانلود )

Networking

تعداد: 23 صفحه انگلیسی پی دی اف - 41 صفحه فارسی وورد  قیمت =۱۵۰۰۰ تومان

-------------------------------------

CM45- ارزیابی عملکرد تکنیک  های تولرانس عیب در سیستم  محاسبه شبکه(دانلود )

Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system

تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 21 صفحه فارسی وورد  قیمت: 10000 تومان

------------------------------------

CM46- معماری پردازنده قدرت  کارآمد و پردازنده سلولی(دانلود )

Power Efficient Processor Architecture and The Cell Processor

تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد قیمت: 7000 تومان

------------------------------------

CM47- مسیر یابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای(دانلود )

Routing in Dynamic Network using Ants and Genetic Algorithm

تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد  قیمت: 10000 تومان

------------------------------------

CM48- سیب پذیری امنیتی درسرویس نام دامنه و افزایش امنیت سیستم نام دامنه(دانلود )

Security vulnerabilities in DNS and DNSSEC

تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد   قیمت:10000تومان

-------------------------------------

CM49- سیستم تطبیقی استنتاج فازی  برای پیش بینی و شناسایی سیستم های غیرخطی(دانلود )

Sequential Adaptive Fuzzy Inference System (SAFIS) for nonlinear system identification and prediction

تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد  قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

-----------------------------------

CM50- معماری سرویس گرا(دانلود )

Service oriented architecture

تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 13 صفحه فارسی وورد  قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

-----------------------------------

CM51- آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری(دانلود )

Situational Awareness as a Measure of Performance in Cyber Security Collaborative Work

تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد   قیمت: 10000 تومان

-----------------------------------

CM52- مشخصه های ذخیره سازی در برنامه نویسی(دانلود )

Storage Class Specifiers in Programming

تعداد:  3 صفحه انگلیسی پی دی اف - 6 صفحه فارسی وورد قیمت: 7000 تومان

-----------------------------------

CM53- پروتکل کنترل نقل و انتقالات با پیمایش تطبیقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گره ای با ارتباط اینترنتی(دانلود )

TCP with gateway adaptive pacing for multihop wireless networks with internet connectivity

تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد  قیمت: 12000 تومان

-----------------------------------

CM54- شبکه  بی سیم یکپارچه سیسکو(دانلود )

The Cisco Unified Wireless Network

تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد  قیمت: 15000 تومان

----------------------------------

CM55- قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل اینترنتی شناختی(دانلود )

Towards a Cognitive TCPIP Network Architecture

تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف - 3 صفحه فارسی وورد قیمت: 5000 تومان

----------------------------------

CM56- مسئله مکان یابی تجهیزات ساده: بررسی و  ادغام(دانلود )

The simple plant location problem - Survey and synthesis

تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف - 36 صفحه فارسی وورد  قیمت: 15000 تومان

-----------------------------------

CM57- الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ(دانلود )

The Logic Programming Paradigm and Prolog

تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد  قیمت: ۱5۰۰۰ تومان

-----------------------------------

CM58- مدل زبانی پیگیری تاپیک (موضوع) برای تشخیص گفتار(دانلود )

Topic tracking language model for speech recognition

تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف - 35 صفحه فارسی وورد  قیمت:۱۵۰۰۰ تومان

-----------------------------------

CM59- نرم افزار کاربردی مدیریت مجازی سازی شبکه(دانلود )

(Virtualization management web application software (O virt

تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد  قیمت: 15000 تومان

-----------------------------------

CM60- زیگبی؛ مشخصه ای برای مجموعه ای از پروتکل های ارتباطی سطح بالا(دانلود )

ZigBee a specification for a suite of high level communication protocols

تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد  قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
+1 #14 علی رضا در تاریخ: ش 04 ارديبهشت 1395 ، ساعت 11:02 ق ظ
سلام وخسته نباشید من یک مقاله در مورد پورتالهای سازمانی می خوام 2012 به بعد باشد با ترجمه اگر میتونید همکاری کنید
نقل قول
 
 
0 #13 زهرا 6 در تاریخ: س 27 بهمن 1394 ، ساعت 01:11 ب ظ
سلام من یه مقاله با موضوع "امنیت هوشمند یا خودکار در رایانش ابری " میخوام لطفا این موضوع رو هم به لیست اضافه کنید
نقل قول
 
 
+1 #12 samira در تاریخ: ش 03 بهمن 1394 ، ساعت 02:11 ب ظ
lotfan chekideh tarjomeh shodeh ro baraye arzyabee eyfiyate tarjoomeh dar site ghara bedin...
نقل قول
 
 
+1 #11 مریم در تاریخ: ی 10 آبان 1394 ، ساعت 01:08 ق ظ
سلامممممممم
ازسایت عالیتون واقعا ممنون من کلی گشتم فقط توسایت شما چندتا مقاله عالی پیدا کردم تشکر :lol:
نقل قول
 
 
+1 #10 ff در تاریخ: ش 11 مهر 1394 ، ساعت 12:07 ق ظ
gggg
نقل قول
 
 
-1 #9 سوگند در تاریخ: س 20 مرداد 1394 ، ساعت 01:05 ب ظ
سلام من سه تا مقاله انگلیسی به همراه ترجمه میخوام در زمینه تشخیص الگو حالا در مورد هر چی بود فرق نداره مثل تشخیص چهره - تشخیص اثر انگشت - و غیره

ممنون میشم کمکم کنید.
نقل قول
 
 
+2 #8 فرزانه در تاریخ: ج 16 مرداد 1394 ، ساعت 04:05 ب ظ
سلام من یک مقاله در مورد رشته کامپیوتر درس شناسایی آماری الگو میخوام که به صورت پیاده سازی در بیارم.


یا سه مقاله انگلیسی که از هر کدام نتیجه گیری و کاربردش بیان بشه در ضمن مقاله باید 2014 به بعد باشد
نقل قول
 
 
+2 #7 @z@ در تاریخ: ش 06 تیر 1394 ، ساعت 10:04 ب ظ
سلام یک مقاله در مورد امنیت سیستم عامل می خواهم
نقل قول
 
 
+2 #6 #زهرا در تاریخ: س 15 ارديبهشت 1394 ، ساعت 11:02 ق ظ
با سلام
مقاله با موضوع مدل سيستم (سيستم هاي گسسته و پيوسته ) ميخواستم
نقل قول
 
 
0 #5 #زهرا در تاریخ: س 15 ارديبهشت 1394 ، ساعت 11:02 ق ظ
با سلام
چند مقاله در مورد TCP/IP packet processing in network processor
ميخواستم
نقل قول
 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید