پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

KSH36- کارآموزی در واحد تصفیه آب نیروگاه قسمت تولید هیدروژن

کد محصول ksh36

فایل word

 

40 صفحه

8000 تومان

فهرست مطالب

شرح واحد تولید هیدروژن
منابع انرژی و انواع  آن :
انواع نیروگاه ها :
1. نیروگاه دیزل :
2. نیروگاه آبی :
3. نیروگاه اتمی
4. نیروگاه بخاری :
5. نیروگاه گازی :
مشخصات نیروگاه حرارتی طوس (مشهد مقدس) :
موقعیت قسمتهای مختلف نیروگاه :
 نقشه موقعیت قسمت های مختلف نیروگاه
تصفیه آب
مقدمه :
انواع تصفیه :
تصفیه خارجی
تصفیه داخلی
" تاریخچه رزین های تعویض یونی"
احیای رزین:
شستشوی آهسته :
شستشوی سریع:
الکترو دیالیز:
اسمز معکوس :
شرح کلی سیستم پساب  در  نیرو گاه ها
مقدمه:
طبقه بندی پسابهای نیرو گاهی :
 تصفیه پساب های نیروگاهی :
طبقه بندی روش های تصفیه :
روشهای جدا سازی مستقیم ناخالصی ها از آب  شامل موارد  زیرمی باشد :
شرح سیستم :
شرح تک تک  واحد ها  و دستگاهها ی این سیستم :
1- مبادله کننده کاتیونی اسید ضعیف :
اطلا عات مکانیکی طراحی :
اطلا عات شیمیایی طراحی :
اطلا عات ئیدرو لیکی  طراحی:
مقدار اسید مصرفی طراحی شده:
2- مبادله کننده  کاتیونی اسید قوی :
640 m3/
اطلاعات  شیمیایی طراحی شده :
اطلا عات هیدرو لیکی طرا حی :
 میزان مصرف طراحی شده مواد :
3-ستون دگازور و چاهک Tower  sump  degasser :
اطلا عات مکانیکی طراحی شده  :
اطلا عات شیمیایی طراحی شده  
اطلا عات هیدرو لیکی طراحی شده:   
4- مبادله کننده آنیونی ( باز قوی /ضعیف )
اطلاعات مکانیکی طراحی شده :   
اطلا عات شیمیا یی طراحی شده :
اطلاعات هیدرو لیکی طراحی شده :
مبا دله کننده یونی MIX:
اطلا عات  مکانیکی طراحی :
اطلا عات هیدر و لیکی طرا حی شده :
مصارف کلی مواد مصرفی طراحی :
6- سیستم های احیا ء :
الف) سیستم احیاء اسید:
1) احیاء مبا دله کننده کاتیونی  اسیدی ضعیف
2) احیا ء مبادله کننده کاتیونی  اسیدی  قوی
3) احیاء مبادله  کننده mix
سیستم احیا ء قلیایی :
7-سیستم خنثی کننده :
8- تانک شستشو :
 اطلا عات فنی
تانک آب نمک ( تانک تهیه سود/ آب نمک ):
اطلا عات فنی :
     شرایط شیمیا یی  آب کندانس :
     الف) قبل از c.p.p :
     ب) بعد از c.p.p  :
    مشخصات تصفیه بین راهی ( c.p.p) :
نن   شرح واحد تولید هیدروژن :
مقدمه:
فرآیند الکترو شیمی در سلول الکترولایز :
.تجهیزات کمکی برای دستگاهی الکترولیز :
• تجهیزات برای خشک کردن هیدروژن :
معایب اصلی در  دستگاه های الکترولیز و بر طرف سازی آنها :
شرح واحد تولید هیدروژن و شرح تک تک دستگاه ها :
منابع مورد استفاده شده در تهیه گزارش :

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید